Święcenia kapłańskie

Veni Creator Spiritus…

Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego od lat jest dla naszej wspólnoty seminaryjnej wielkim wydarzeniem. Dziś, J. E. Ks. Abp Józef Michalik w archikatedrze przemyskiej, matce wszystkich kościołów, udzielił sakramentu święceń kapłańskich osiemnastu diakonom. W homilii Ksiądz Arcybiskup zaprosił nowo wyświęconych kapłanów do tego, aby odważnie szli za Jezusem, który ich powołuje do misji głoszenia Dobrej Nowiny w Kościele. Pamiętajmy w modlitwie o naszych neoprezbiterach, aby byli zawsze wiernymi świadkami zmartwychwstałego Chrystusa.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Przysięgi przed święceniami kapłańskimi

Tuż przed przyjęciem świeceń kapłańskich, w piątek, osiemnastu naszych braci diakonów podczas uroczystej Mszy Świętej w seminaryjnej kaplicy złożyło przysięgę, która wiązała się z uroczystym wyznaniem wiary, przysięgą na Ewangelię oraz złożeniem podpisu na dokumentach . Uroczystej celebracji  przewodniczył Ks. Rektor Dariusz Dziadosz, który w homilii przybliżył czym jest trudny, ale jednocześnie piękny dar powołania do kapłaństwa Chrystusowego w Kościele.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Święcenia diakonatu

W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w Jarosławiu o godzinie 8.30 oraz w Zręcinie o godzinie 14.00 odbyły się święcenia diakonatu. Trzynastu naszych braci z kursu piątego zostało włączonych przez J. E. Ks. Bp Adama Szala do grona diakonów Kościoła. Ksiądz Biskup wygłosił homilię, w której nawiązał do przeżywanej w całym Kościele uroczystości oraz powiązał ją z sakramentem święceń diakonatu. Polecajmy w naszych modlitwach nowo wyświęconych diakonów, aby dobry Bóg wspierał ich swoją łaską w pełnionej posłudze.

>Jarosław:  Zobacz zdjęcia w galerii<

>Zręcin:  Zobacz zdjęcia w galerii<

Przysięgi przed święceniami diakonatu

Dzisiaj odbyła się uroczysta Msza Święta z przysięgami przed przyjęciem święceń diakonatu. Jurto, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przyjmie je trzynastu braci z kursu piątego. Przysięga składała się z uroczystego publicznego wyznania wiary, przysięgi na Ewangelię, oraz złożenia podpisu na stosownych dokumentach. Celebracji przewodniczył Ks. Rektor Dariusz Dziadosz, który w wygłoszonym słowie podczas Eucharystii, w oparciu o perykopę Ewangelii z dnia, przybliżył istotę, cel i znaczenie święceń diakonatu. Jutro zaś, J. E. Ks. Bp Adam Szal w Jarosławiu i Zręcinie włączy naszych braci do grona diakonów Kościoła świętego. Również w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego nasi najstarsi bracia diakoni w jarosławskim opactwie rozpoczną swoje rekolekcje przed święceniami kapłańskimi. Obejmijmy ich naszą modlitwą!

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Z prośbą o modlitwę

Od niedzieli w jarosławskim Opactwie trwają rekolekcje dla naszych braci z kursu V, w czasie których przygotowują się do przyjęcia święceń diakonatu, które przyjmą najbliższą niedzielę, tj. w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W tym roku odbędą się one w dwóch miejscach: w Jarosławiu w kościele pw. św. Teresy o godzinie 8.30 oraz w Zręcinie o godzinie 14.00. Święceń diakonatu wszystkim kandydatom udzieli J. E. Ks. Bp Adam Szal. Polecajmy w naszych modlitwach tych, którzy mają zostać włączeni do grona diakonów Kościoła świętego.