Imieniny J.E. ks. Abp Józefa Michalika w naszej wspólnocie

W sobotni poranek, w naszej seminaryjnej wspólnocie odbyła się uroczysta Msza Święta imieninowa J. E. Ks. Abp Józefa Michalika. To lekkie przyspieszenie związane jest z wtorkową Mszą Świętą pontyfikalną papieża Franciszka, na którą udaje się Ksiądz Arcybiskup. Homilię wygłosił Rektor, Ks. Dariusz Dziadosz, w której poruszył tematykę Bożej obecności w życiu każdego człowieka. Bóg zaprasza nas, aby razem z Nim podjąć niezwykłą wędrówkę, która prowadzi ku życiu wiecznemu. Wymownym znakiem Bożej obecności w świecie współczesnym są wybitne osobowości papieży: błogosławionego Jana Pawła II, Benedykta XVI czy niedawno wybranego papieża Franciszka. W homilii Ksiądz Rektor nawiązał także do postaci św. Józefa, który wpisał się w historię zbawienia, jako dobry i troskliwy opiekun Jezusa Chrystusa.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Posługi lektoratu, akolitatu i kandydatura

Nie przyszedłem, aby Mi służono, lecz aby służyć. (por. Mt 20, 28)

W piątek, w kaplicy naszego seminarium odbyła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp Adama Szala, podczas której 13 braci z kursu III przyjęło posługę lektoratu, 18 braci z kursu IV przyjęło posługę akolitatu oraz jeden brat został włączony do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Biskup Adam w wygłoszonej przez siebie homilii zaznaczył czym są dane posługi i jakie jest ich znaczenie we wspólnocie kościelnej, a także podzielił się swoim doświadczeniem z odbytej pielgrzymki do Ziemi Świętej.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Dziękujemy za modlitwę

Z pomocą Bożą zakończyły się w naszej seminaryjnej wspólnocie rekolekcje wielkopostne, które prowadził ojciec Paweł Solecki OFMCon. W tym świętym czasie każdy mógł w ciszy, w szczerości przed Bogiem samym, zobaczyć czy rzeczywiście podąża za swoim Mistrzem, czy też powinien coś zmienić, aby lepiej Mu służyć na drodze powołania, które jest niezwykłym darem i zadaniem dla człowieka. W swoich konferencjach Ojciec Rekolekcjonista korzystał z Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz z nauczania Soboru Watykańskiego II. Ojciec zachęcał, aby nie bać się przylgnąć do Chrystusa całym sercem, ponieważ On jest Tym, który dla nas podjął się poniesienia męki i śmierci na krzyżu. Czas Wielkiego Postu jest dla nas szansą, aby zmienić swoje postępowanie współpracując razem z łaską Bożą. Dopiero wtedy nasze życie stanie się autentycznym świadectwem, które może zachęcić innych do podjęcia drogi nawrócenia.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Rekolekcje wielkopostne, prosimy o modlitwę

W dniach 9 – 14 marca rozpoczynamy w naszym seminarium czas świętych wielkopostnych ćwiczeń rekolekcyjnych, które w tym roku poprowadzi Ojciec Paweł Solecki OFMConv. Prosimy wszystkich o wsparcie modlitewne w intencji Ojca Rekolekcjonisty oraz naszej wspólnoty, abyśmy odważnie otwierali się na łaski i natchnienia Ducha Świętego, który ożywia i umacnia nasza wiarę.

,,Polakiem jestem, Polakiem chcę umrzeć…”

W Roku Wiary należy sięgać do świadków wiary, aby pogłębiać swoją wiarę… Z tej też racji w naszej Alma Mater, we wtorkowy wieczór, gościliśmy niezwykłą osobę, która przybliżyła nam postać świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa warszawskiego, założyciela Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, które już od tylu lat są związane z naszym seminaryjnym domem. Tym wyjątkowym gościem była s. dr Antonieta Frącek, która od ponad dwudziestu lat zgłębia pisma i osobę świętego arcybiskupa. Siostra Antonieta podkreśliła, że był to niezłomny świadek wiary w Bożą Opatrzność. Jego droga do świętości rozpoczęła się w rodzinie, ponieważ jego rodzice i najbliżsi krewni byli głęboko związani z narodem, literaturą i kulturą polską. Wartości, które wyniósł z domu to głęboka wiara, umiłowanie Ojczyzny oraz szacunek do drugiego człowieka. Patrząc na świat współczesny można łatwo zauważyć, jak bardzo te wartości są spychane na margines życia społecznego.

WIĘCEJ