Święto Niepodległości 11 listopada

W Archikatedrze Przemyskiej o godzinie 10.00, w 94. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, której przewodniczył J. E. Ks. Abp Józef Michalik, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Na początku Eucharystii powiedział: ,,Jesteśmy wdzięczni za tę datę dzisiejszą i za różne wydarzenia, które składają się na mozaikę niepodległości, wolności. Na tę mozaikę rzeczywistości polskiej.  Niejednokrotnie pięknej, dumnej, bogatej, rozwijającej się, a niekiedy też pochylonej trudem, bólem, niezadowoleniem, niekiedy niesprawiedliwością, brakiem perspektyw, brakiem wyobraźni, brakiem poświęcenia”

>Zobacz zdjęcia w galerii<

WIĘCEJ  

Sympozjum naukowe z okazji 50 rocznicy Soboru Watykańskiego II

Z okazji 50 rocznicy Soboru Watykańskiego II w naszym seminarium odbyło się 8 listopada o godzinie 8.30 sympozjum naukowe pod patronatem honorowym J. E. Ks. Abp Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Współorganizatorami był także Ośrodek Formacji Katolicko – Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Rzeszowie.

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą dziękczynną koncelebrowaną za dar Soboru Watykańskiego II pod przewodnictwem J. E. Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika, który na początku Eucharystii podkreślił, że niepamięć zarówno o sprawach Kościoła świętego, jak i własnej Ojczyzny, jest chorobą współczesności, której trzeba się przeciwstawiać. W wygłoszonej homilii Arcybiskup podzielił się tym, nad czym pracował synod rzymski poświęcony nowej ewangelizacji, który niedawno się zakończył.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

WIĘCEJ  

Missa solemnis h-moll

W Bazylice Archikatedralnej dnia 5 listopada o godzinie 19.00 miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Po ponad 180. – letniej przerwie doszło do prawykonania utworów z ,,Missa solemnis h – moll, której autorem jest Ignaz Ritter von Seyfried, pochodzący z Austrii. Kompozytor ten stworzył to dzieło z okazji prymicji swojego syna. Koncert ten zgromadził wielu gości i sympatyków muzyki tego rodzaju. Każda część muzyczna była poprzedzana poetyckim komentarzem Księdza Prałata Zbigniewa Suchego. Wykonawcami byli: soliści ,,A cappella Leopolis” za Lwowa, Archidiecezjalny Chór ,,Magnificat”, chór kameralny ,,A cappella Leopolis” ze Lwowa oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie. Całość została zrealizowana w ramach cyklu koncertów ,,Przestrzeń otwarta dla muzyki”. Rekonstrukcji zapisu nutowego oraz poprowadzenia koncertu podjął się ks. dr Mieczysław Gniady. Zanim rozpoczął się koncert, w części wstępnej wszystkich zebranych gości zapoznano z życiorysem kompozytora i kilkoma uwagami, które pozwoliły lepiej zrozumieć wykonywane utwory. To prawykonanie to kolejny dowód na to, że przez muzykę wyraża się to, czego nie można wyrazić słowami oraz to, czego nie wolno przemilczeć.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Kandydatura i posługa

We wspomnienie świętego Karola Boromeusza, w naszym seminarium odbyła się uroczysta Msza Święta, podczas której do grona kandydatów do święceń diakonatu oficjalnie zostało włączonych 13 alumnów z kursu V, a jeden brat przyjął posługę akolity. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił J. E. Ks. Bp Adam Szal. W wygłoszonym słowie Ksiądz Biskup odwołał się do perykopy Ewangelii z dnia, która traktowała o przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Człowiek szuka prawdy, która nadaje sens i radość jego życiu. To Jezus Chrystus jest Prawdą, która wyzwala z niewoli grzechu. Przykład świętych ma być dla nas zachętą do lepszego postępowania. Biskup Adam Szal podkreślił, że takim wzorem miłości Boga i bliźniego jest także św. Karol Boremeusz, który całkowicie poświęcił się na służbę Bogu jako biskup Mediolanu.

W uroczystości wzięli udział także rodzice kursu III, którzy dzisiaj przeżywali swój dzień skupienia. Już w grudniu ich synowie przyjmą szatę duchowną. Polecajmy Matce Bożej naszych braci alumnów, ich rodziny oraz  zmarłych z ich rodzin

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Z racji Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, 2 listopada o godz 18.00 w Przemyskiej Archikatedrze odbyła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem J. E. ks. Abp Józefa Michalika, który na początku Eucharystii zaznaczył, że ten dzień jest dla nas wielkim egzaminem miłości wobec bliźniego.
Słowo wygłosił ks. dr Konrad Dyrdam, wykładowca katechetyki w seminarium. Kaznodzieja zaznaczył, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości, którą mamy zdobywać podczas naszej ziemskiej wędrówki. Myślą przewodnią było pytanie: Czy wierzysz w Boga? Ksiądz Dyrda wskazał, że modlitwa za zmarłych jest bardzo potrzebna, ponieważ w Credo mówimy: „wierzę w świętych obcowanie”.
Po zakończonej Mszy Świętej odbyła się procesja składająca się z pięciu stacji, w których polecaliśmy naszych bliskich zmarłych. W tym roku procesja miała nieco inny przebieg. Stan prac wykonywanych w podziemiach katedry pozwolił na to, aby dwie pierwsze stacje właśnie tam zostały odprawione. Po zakończonych uroczystościach, każdy kto tylko chciał, mógł zejść do podziemi katedry i tam przy grobach spoczywających tam biskupów poświęcić chwilę modlitewnej zadumie.

>Zobacz zdjęcia w galerii<