,,Polakiem jestem, Polakiem chcę umrzeć…”

W Roku Wiary należy sięgać do świadków wiary, aby pogłębiać swoją wiarę… Z tej też racji w naszej Alma Mater, we wtorkowy wieczór, gościliśmy niezwykłą osobę, która przybliżyła nam postać świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa warszawskiego, założyciela Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, które już od tylu lat są związane z naszym seminaryjnym domem. Tym wyjątkowym gościem była s. dr Antonieta Frącek, która od ponad dwudziestu lat zgłębia pisma i osobę świętego arcybiskupa. Siostra Antonieta podkreśliła, że był to niezłomny świadek wiary w Bożą Opatrzność. Jego droga do świętości rozpoczęła się w rodzinie, ponieważ jego rodzice i najbliżsi krewni byli głęboko związani z narodem, literaturą i kulturą polską. Wartości, które wyniósł z domu to głęboka wiara, umiłowanie Ojczyzny oraz szacunek do drugiego człowieka. Patrząc na świat współczesny można łatwo zauważyć, jak bardzo te wartości są spychane na margines życia społecznego.

WIĘCEJ  

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”

I my postaraliśmy się tam udać. „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…” Dz. U. 2011 nr 32 poz.160

>Zobacz zdjęcia w galerii cz. 1<

>Zobacz zdjęcia w galerii cz. 2<

Msza Święta dziękczynna za pontyfikat papieża Benedykta XVI

Arcybiskup Józef Michalik przewodniczył 28 lutego Mszy Świętej dziękczynnej za pontyfikat Benedykta XVI w Archikatedrze o godz. 18.00. W tej intencji modlono się również we wszystkich kościołach archidiecezji przemyskiej. Abp Józef Michalik zachęcał, aby na zakończenie posługi papieskiej Benedykta XVI patrzeć przez pryzmat wiary, zwłaszcza w kontekście trwającego z inicjatywy Papieża Roku Wiary. Odnosząc się do ustąpienia Benedykta XVI, Abp Michalik zaznaczył, że ten gest jest wielkim alarmem dla Kościoła. I skoro znak, jakim było odchodzenie w cierpieniu Jana Pawła II nie pomógł, to potrzebny był ten znak.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

WIĘCEJ  

Wspólnota Seminaryjna wraz z rodzicami

W niedzielę, 20 stycznia, gościliśmy w naszym seminarium rodziców i krewnych braci z kursu drugiego, czwartego i piątego. Przybyli oni, aby razem ze wspólnotą seminaryjną polecać w modlitwie swoje rodziny, a także prosić, aby ich synowie stawali się z każdym dniem coraz bardziej autentycznymi świadkami powołującego Chrystusa. Dzisiejszy świat nie potrzebuje tylko nauczycieli, ale przede wszystkim potrzebuje świadków żywej wiary, którzy swoim życiem będą prowadzić ludzi do Boga. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa różańcowa w intencji przybyłych gości.

WIĘCEJ  

św. Józef Sebastian Pelczar

We wspomnienie św. biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, które przypada na 19 stycznia, w przemyskiej archikatedrze została odprawiona uroczysta Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem J. E. Ks. Abp Józefa Michalika. W uroczystościach wziął udział także J. E. Ks. Bp Adam Szal oraz m. in. księża posługujący w przemyskich parafiach, siostry zakonne, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin. Słowo wygłosił Ks. Krzysztof Mierzejewski. Kaznodzieja wykazał, że także dzisiaj słowa świętego biskupa Pelczara nie tracą nic ze swojej aktualności, a nawet więcej, stają się dla nas niezwykłym zaproszeniem do tego, aby z każdym dniem bardziej ufać Bogu i na Nim budować swoje życie. Uroczystości zakończyła modlitwa litanijna do świętego Józefa Sebastiana, biskupa oraz uczczenie jego relikwii przez pocałunek.