Informacje ogólne

Uchwałą Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dania 23 czerwca 2017 r. zostały uruchomione w roku akademickim 2017/18

STUDIA LICENCJACKIE Z TEOLOGII DLA PREZBITERÓW
ZE SPECJALIZACJĄ Z TEOLOGII PASTORALNEJ W PRZEMYŚLU

 MIEJSCE SPOTKAŃ: Instytut Teologiczny w Przemyśl, ul. Zamkowa 5

Na PROGRAM STUDIÓW zgodny z programem studiów na Wydziale Teologicznym UPJPII składają się:

 • Wykłady/zajęcia ogólne (metodologia ogólna – jeden semestr w cyklu studiów; metodologia szczegółowa – jeden semestr w cyklu studiów; ars docendi – jeden semestr w cyklu studiów) i specjalistyczne (wykłady monograficzne i fakultatywne) – łącznie 21 wykładów 30 godz. na semestr na cały tok studiów. Jako, że studia dotyczą prezbiterów dojeżdżających z parafii na spotkania, oparte będą również na pracy własnej studiujących w oparciu o lektury proponowane przez prowadzących wykłady.
 • Ćwiczenia.
 • Język nowożytny, obowiązuje 1 egzamin w ciągu trzech lat studiów.
 • Seminarium naukowe – 1 wpis na rok.

 CYKL STUDIÓW rozłożony jest na trzy lata – 6 semestrów, po cztery spotkania na semestr (opracowano w oparciu o program obowiązujący podczas dwóch pierwszych lat studiów trzeciego stopnia z teologii [studia licencjacko-doktoranckie], prowadzonych na Wydziale Teologiczny UPJPII). Pierwsze w każdym z semestrów – dłuższe, rozpoczyna się w trzeci czwartek miesiąca (po południu) i trwa do soboty (do kolacji). Pozostałe spotkania trwają od godzin popołudniowych trzeciego piątku miesiąca do sobotniego wieczoru, z wyjątkiem grudniowego, które rozpocznie się w drugi piątek miesiąca. Studia kończą się zdaniem egzaminu licencjackiego przed komisją WT UPJPII.

DATY SPOTKAŃ w bieżącym roku akademickim:

2019

 1. 19-21 IX
 2. 18-19 X
 3. 15-16 XI
 4. 13-14 XII

2020

 1. 21-22 II
 2. 20-21 III
 3. 15-16 V
 4. 12-13 VI

Zasady rekrutacji 

Tematyka wykładów