Przysięgi przed święceniami 2022

Tuż przed przyjęciem świeceń kapłańskich i diakonatu nasi bracia podczas uroczystych Mszy Świętych w seminaryjnej kaplicy składają przysięgę, która wiąże się z uroczystym wyznaniem wiary, przysięgą na Ewangelię oraz złożeniem podpisu na dokumentach. Uroczystym celebracjom przewodniczy Ks. Rektor Konrad Dyrda. Przysięgi przed diakonatem miały miejsce 28 maja, a przed prezbiteratem – 3 czerwca.

> PRZYSIĘGI PRZED DIAKONATEM <
> PRZYSIĘGI PRZED PREZBITERATEM <