Adoracja eucharystyczna i zakończenie I Archidiecezjalnego Kongresu Nowej Ewangelizacji

Dnia dzisiejszego został zakończony I Archidiecezjalny Kongres Nowej Ewangelizacji, który odbywał się w dniach od 26 maja do 2 czerwca. W tym to czasie, odbyło się wiele spotkań z osobami duchownymi, konsekrowanymi, świeckimi które przynależą do różnych grup kościelnych. Celem spotkań było ukazanie potrzeb wprowadzenia  nowych metod ewangelizacji, jak też prezentacji niektórych z nich. Zakończenie miało miejsce  w Archikatedrze Przemyskiej i było ono połączone z adoracją eucharystyczną jaką obchodził w tym dniu cały Kościół Powszechny o godz. 17:00. Wspólna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem wypłynęła z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka, w związku z przeżywanym przez nas Rokiem Wiary.  W tym historycznym wydarzeniu Kościoła wzięło udział wielu wiernych z naszej archidiecezji. Kult Najświętszego Sakramentu zgromadził liczne grono duchownych na czele z J. E. ks. Abpa Józefem Michalikiem Metropolitą przemyskim, alumnami, osobami konsekrowanymi i wiernymi świeckimi w naszej bazylice. Wszyscy zebrani modlili się w intencjach wyznaczonych na to szczególne wydarzenie, przez Ojca Świętego. Bezpośrednio po adoracji Najświętszego Sakramentu miała miejsce uroczysta Msza św. pod przewodnictwem J. E. ks. Abpa Józefa Michalika. 

>Zobacz zdjęcia w galerii<