Nominacja prałacka ks. Piotra Kandefera

Dzisiaj decyzją J.E. Ks. Abp Józefa Michalika zostali mianowani nowi prałaci, a wśród nich ks. dr Piotr Kandefer – prefekt i wykładowca liturgiki w naszym seminarium.

Nowemu Księdzu Prałatowi życzymy, aby ta nominacja motywowała go do jeszcze gorliwszych starań o zaszczepienie umiłowania liturgii wśród braci kleryków jak i o jej piękno w całej diecezji przemyskiej.

Peregrynacja Krzyża Papieskiego

Dzisiaj około godz. 9 do naszej wspólnoty został przywieziony Krzyż Papieski, który bł. Jan Paweł II trzymał w dłoniach podczas swojej ostatniej drogi krzyżowej w Rzymie. Przez cały dzień modliliśmy się przy krzyżu i relikwiach naszego błogosławionego papieża. W dniu jutrzejszym zostaną przeniesione do kaplicy sióstr Rodziny Maryi.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Wielki Czwartek

Po odprawieniu uroczystej Liturgii Godzin tzw. „Ciemnej Jutrzni”, wzięliśmy udział w Mszy Świętej Krzyżma, koncelebrowanej przez ok 200 księży, a której przewodniczył J.E. Ks. Abp Józef Michalik. Podczas Eucharystii poświęcił on olej chorych i święte krzyżmo. Wieczorem uczestniczyliśmy we Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił Ks. Bp Adam Szal. Następnie, zgodnie ze zwyczajem nawiedzaliśmy „ciemnice” w kościołach przemyskich.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

SMAP 2012

W dniach 30 marca – 1 kwietnia wspólnota seminaryjna uczestniczyła w Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Łańcucie. Bracia angażowali się w pomoc na wielu płaszczyznach m.in. w harcerstwie, Szkole Nowej Ewangelizacji, służbie liturgicznej podczas nabożeństw, prowadzeniu czuwania modlitewnego. Oczywiście jak co roku zespół seminaryjny SPES wystąpił na scenie muzycznej, współpracując z SNE. Nawet kiepska pogoda nie potrafiła zepsuć radości i entuzjazmu z przeżywania tego spotkania.

Zobacz zdjęcia w galerii:
dzień 1dzień 2dzień 3

Marsz dla życia i Duchowa Adopcja

Wczoraj uczestniczyliśmy w IV Przemyskim Marszu Dla Życia. Po uroczystej Mszy Świętej wyruszyliśmy pod pomnik Jana Pawła II, a następnie udaliśmy się do kościoła oo. Salezjanów, gdzie miał miejsce dalszy ciąg spotkania. W marszu uczestniczyli przedstawiciele różnych grup wiekowych, zarówno młodzi jak i starsi. Był to sposób dawania świadectwa naszego przywiązania do wartości życia poczętego. Dodatkowo następnego dnia, w uroczystość Zwiastowania NMP, podczas wieczornego nabożeństwa wielu kleryków przystąpiło do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Spotkanie z misjonarzem

Naszą wspólnotę seminaryjną odwiedził wczoraj br. Zdzisław Olejko SAC, misjonarz w Rwandzie. Wieczorne spotkanie było dla nas okazją do poszerzenia wiedzy na temat misji w Afryce, a także zapoznania się z kultem Matki Bożej z Kibeho. Z pewnością na długo w naszej pamięci i sercu pozostanie radość i świadectwo życia brata Zdzisława.

Nowy numer Communitas na SMAPie

Zespół redakcyjny Communitas opracował najnowszy numer naszego pisma.

Temat numeru brzmi: Jeśli chcesz…

Będzie on rozprowadzany przez kleryków podczas najbliższego Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Łańcucie. Jednocześnie już teraz zapraszamy na koncert kleryckiego zespołu SPES w sobotę, w godzinach popołudniowych.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Lektorat, akolitat, obłóczyny

W dniu dzisiejszym w naszej wspólnocie seminaryjnej miało miejsce ważne wydarzenie. Ks. bp Marian Rojek udzielił braciom z kursu III posługi lektoratu, a z kursu IV – posługi akolitatu. Także dwóch kolejnych alumnów zostało przyobleczonych w szaty duchowne. Był to jednocześnie dzień zakończenia Wielkopostnych Rekolekcji w naszym seminarium, prowadzonych przez o. Piotra Cubera. Tematem przewodnim, nad którym pochylaliśmy się przez kolejne dni, było poszukiwanie prawdziwego obrazu Boga w naszych sercach.

>Zobacz zdjęcia w galerii<