Sztuka Obłóczynowa – Kurs III

8-go grudnia o godzinie 19.15 w auli Instytutu Teologicznego, została wystawiona sztuka pt. „Nikt nie ma większej miłości”- ukazująca życie młodego Austriaka, żołnierza Werhmachtu, rozstrzelanego przez Niemców w miejscowości Machowa koło Tarnowa, za to że nie chciał zabijać bezbronnych ludzi. Jego odwaga, miłość braterska, ufność Bogu, jak również atmosfera domu rodzinnego pozwoliła mu do końca zachować czystość serca i intencji. Stał się on wzorem dla niejednego żołnierza, co pięknie ukazuje jedna ze scen wystawianej sztuki. Poszczególne role odegrali bracia z Kursu III.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Obłóczyny braci z Kursu III

W Wigilię Niepokalanego Poczęcia NMP bracia z Kursu III po raz pierwszy przywdziali strój duchowny – sutannę. Obrzęd „Obłóczyn” miał miejsce w czasie uroczystych Nieszporów ku czci NMP, którym przewodniczył Ks. Bp Marian Rojek, a w których wzięli także udział zaproszeni goście – Księża Proboszczowie parafii, z których pochodzą nowoobłóczeni, a także księża Katecheci i duszpasterze, siostry zakonne i pracownicy świeccy.

Po zakończonych Nieszporach wszyscy goście zostali zaproszeni do wspólnego stołu.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Nowenna przed Niepokalanym Poczęciem NMP

Z dniem dzisiejszym w naszym Seminaryjnym „Wieczerniku” rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP, w której w sposób szczególny uczestniczą bracia z Kursu III przygotowujący się do przywdziania szaty duchownej – sutanny. Jest to dla nas czas szczególnego nabożeństwa do Matki Bożej. Codziennie uczestniczymy w uroczystych Nieszporach ku czci niepokalanego Poczęcia Maryi, w których można uczestniczyć także za pośrednictwem naszego diecezjalnego Radia Fara, do czego serdecznie zachęcamy. Jest to także dla nas czas ćwiczeń rekolekcyjnych, które prowadzi ks. dr Tomasz Picur.

Obchody 11 listopada

Formacja seminaryjna jest wielopłaszczyznowa i obejmuje wszystkie obszary życia człowieka, także wychowanie patriotyczne, którego szczególnym elementem jest Wieczornica Patriotyczna w dzień odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak co roku, tak i w tym, to wieczorne spotkanie z historią przygotowali bracia z kursu I pod czujnym okiem swego wychowawcy – Ks. Jacka Żygały i Ojca Duchownego – Ks. Stanisława Jamrozka. Słowem i pieśnią przybliżyli nam oni nie tylko historię Polski ostatnich wieków, ale również życie i nauczanie trzech wielkich Polaków: Papieża Jana Pawła II, Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę. Wieczornica patriotyczna nie była jednak najważniejszym wydarzeniem dnia dzisiejszego, którego centrum była przecież Eucharystia w przemyskiej katedrze pod przewodnictwem Ks. Bpa Mariana Rojka. To właśnie na Mszy Świętej padły słowa o tym jak budować relację miłości ze wszystkimi ludźmi, tak aby pamiętając o historii nie powtarzać błędów z przeszłości.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Kandydatura do Diakonatu

7 XI był w naszej wspólnocie seminaryjnej dniem wyjątkowym. Obchodziliśmy Uroczystość wspomnienia patrona naszej Kaplicy – św. Karola Boromeusza. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Bp Adam Szal, a uczestniczyli w niej także rodzice braci z kursu III, którzy w tym dniu przeżywali swój dzień skupienia. Eucharystii towarzyszył obrzęd włączenia do grona kandydatów do sakramentu święceń diakonatu i prezbiteratu 21 braci z kursu V. Obrzęd ten przyrównać można do zaręczyn, które rozpoczynają okres bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa. Alumni kursu V wyrazili publicznie swoją wolę przyjęcia święceń oraz chęć podjęcia trudu przygotowania do nich, zaś Ksiądz Biskup, opierając się na opinii przełożonych seminaryjnych, włączył ich do grona kandydatów i pobłogosławił ich na ten czas przygotowania.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Pielgrzymka Dzieła Pomocy Powołaniom

„By byli świadkami miłości”

Dziś w przeddzień wspomnienia bł. ks. Jana Balickiego miało miejsce bardzo ważne dla naszej wspólnoty wydarzenie. W liczbie ponad 200 osób wraz ze swoimi duszpasterzami do Archikatedry i naszego seminarium pielgrzymowali bliscy naszemu sercu Członkowie Dzieła Pomocy Powołaniom. Są to osoby, którym nie jest obojętny los osób oddających się na szczególną służbę Bogu. Ta ich wdzięczna troska o powołania przejawia się przede wszystkim w wiernej modlitwie i zaradzaniu potrzebom materialnym byśmy w jak najlepszych warunkach mogli się przygotować do posługi kapłańskiej.

Patronem Dzieła jest bł. ks. Jan Balicki, stąd nasze wspólne uwielbianie Boga za dar powołania rozpoczęliśmy rozważaniem tajemnic różańcowych na podstawie zapisków Czcigodnego Patrona. Tę modlitwę prowadzili bracia z kursu III, którzy za nieco ponad miesiąc przyobleką się w szatę duchowną.

Centralnym punktem dorocznej pielgrzymki była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Pasterza Diecezji J.E. ks. abp Józefa Michalika, który także do zgromadzonych wygłosił Słowo Boże. Celebrację Mszy Świętej zakończyło ucałowanie relikwii bł. ks. Jana. Następnie pokrzepieni Słowem i Ciałem Pańskim, pełni radości ze spotkania, wśród wielu rozmów i pozdrowień udaliśmy się do seminarium, gdzie miał miejsce skromny posiłek, po którym to bracia z kursu IV zaprezentowali sztukę o św. ks. Janie Vianey’u  pt. „Święty i diabeł”. Wzajemną radość dopełniał nasz seminaryjny zespół „Spes”. Na koniec jako wyraz kleryckiej wdzięczności Członkowie DPP otrzymali serdeczne listy z osobistymi podziękowaniami za wspieranie w powołaniu.

Tegoroczna pielgrzymka była wyjątkowa również dlatego, że wspólnie z nami modlili się chłopcy, którzy przybyli z całej diecezji na „Szkołę Modlitwy”, oraz licznie zgromadzone siostry zakonne z różnych zgromadzeń, które w dniu dzisiejszym przeżywały swój comiesięczny Dzień Skupienia.

Wszystkim za obecność, radość i modlitwę z serca dziękujemy.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Inauguracja roku akademickiego

Gaudeamus igitur…!

Dnia 16 października, czyli już prawie miesiąc po naszym przyjeździe do Seminarium, rozpoczęliśmy uroczyście rok akademicki 2010/2011. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą pod przewodnictwem Ks. Bpa Adama Szala, a homilię wygłosił Ks. Bp Marian Rojek. Ksiądz Rektor w krótkim wstępie przywitał przybyłych gości, a następnie przybliżył nam symbolikę postaci umieszczonych w apsydzie naszej odnowionej kaplicy. Po celebracji Eucharystycznej wszyscy udali się na Aulę, gdzie uczestniczyliśmy w interesującym wykładzie inauguracyjnym wygłoszonym przez Ks. dr Piotra Kandefera na temat praktyk pokutnych w Kościele. Wykład zwieńczyła immatrykulacja alumnów kursu I (otrzymali oni niezbędną przepustkę na każdy egzamin – indeks). Nie można tutaj nie wspomnieć o wystąpieniu duktora (pełniący obowiązki przewodniczącego i wiele innych…) który swoją erudycją i wdziękiem podbił serca zgromadzonych gości. Głos zabrali także przedstawiciele Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie i Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, oraz Ks. Bp Adam Szal, który udzielił nam pasterskiego błogosławieństwa na cały inaugurowany rok akademicki. Ani się obejrzeliśmy, kiedy uczta intelektualna przerodziła się w biesiadowanie przy wspólnym stole.

>Zobacz zdjęcia w galerii<