Dla kandydatów

Najważniejsze – Módl się!

Panie, Boże miłości,
który kochasz i chcesz zbawić wszystkich ludzi,
wlej w moje serce Twoje pragnienia,
abym chciał, jak Ty  Ojcze,
nieprzemijającego szczęścia dla każdego człowieka.
Pomóż mi poznać moje powołanie.

 

Jezu Chryste posłuszny we wszystkim woli Ojca,
prowadź mnie pewną, najlepszą dla mnie drogą.
W zjednoczeniu z Tobą wypowiadam moje „Tak”.
Chcę wypełnić Boży plan.
Pomóż mi poznać zamiar Ojca wobec mnie
i daj siłę do radosnego przyjęcia Jego woli.

 

Duchu Święty
mądrości, rady i męstwa,
natchnij moje myśli,
oczyść pragnienia
i rozpal miłość.
Przyjdź i napełnij mnie odwagą
abym zrozumiał sens ofiary
dla zbawienia braci.
Wskaż mi moje miejsce w Kościele,
w którym przez Eucharystię,
trwa pamiątka ofiary Jezusa.

 

AMEN, AMEN, AMEN


Informacje dla kandydatów

Warunki przyjęcia do WSD

Kandydaci mający pragnienie wstąpienia do Wyższego Seminarium Duchownego w Prze­my­ślu, aby realizować odczytany głos Bożego powołania do służby Jemu i Jego Ludowi w słu­żeb­nym kapłaństwie, winni – zgłaszając się do Rektoratu Seminarium na spotkanie kwalifika­cyjne i dopuszczające do egzaminu wstępnego – przygotować następujące dokumenty:

1. Pisemna prośba kandydata o przyjęcie do Seminarium;
2. Życiorys własnoręcznie napisany;
3. Świadectwo dojrzałości (o ile egzamin maturalny był zdawany w latach poprzednich).
Kandydaci zdający egzamin dojrzałości w bieżącym roku świadectwa maturalne dostarczają w późniejszym terminie.
4. Świadectwo ukończenia szkoły średniej
5. Świadectwo chrztu;
6. Świadectwo bierzmowania;
7. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców;
8. Opinia księdza proboszcza;
9. Opinia katechety;
10. Opinie i listy polecające kapłanów, którzy pomagali kandydatowi zaangażowanemu w Ruchy i Stowarzyszenia katolickie w rozpoznaniu powołania;
11. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia i zdatności kandydata do podjęcia studiów;
12. Trzy fotografie.


Kandydat proszony jest o wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie spotkania kwalifikacyjnego z księdzem rektorem (nr tel.: 16 676 05 31 lub 506 806 700).

Egzamin wstępny w drugim terminie na rok akademicki 2021/2022 odbędzie się:
11 września 2021 r. o godz 8:30.

Egzamin wstępny obejmuje:

A. Egzamin pisemny z języka polskiego.
Gramatyka, ortografia i literatura języka polskiego według programu nauczania w szkołach średnich ze szczególnym uwzględnieniem literatury religijnej.

B. Egzamin pisemny z teologii.
1. Materiał ujęty przez program katechizacji w szkołach średnich;
2. Znajomość tzw. „małego katechizmu”;
3. Ogólna znajomość treści Ewangelii.