Biblioteka

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu

ul. Zamkowa 5, 37-700 Przemyśl
16 678 80 26, 16 676 05 31
bwsdp@przemysl.opoka.org.pl

UWAGA! Wszystkie zapytania dotyczące czasopisma Premislia Christiana prosimy kierować na adres redakcji:
norbipod@poczta.onet.pl

KATALOG INTERNETOWY

DNI I GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI I CZYTELNI

Dla osób z zewnątrz:
czwartek – godz. 14.00 – 15.30
piątek  – godz. 8.30 – 12.00
(oprócz świąt kościelnych)

Dla alumnów i profesorów WSD:
codziennie

Uwaga! W soboty biblioteka nie jest czynna

Historia Biblioteki

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego istnieje już ponad 300 lat. Powstała po założeniu Seminarium Duchownego w 1687 r.

W XIX i XX w. księgozbiór biblioteki powiększał się drogą darowizn i zakupów. Przed II wojną światową biblioteka liczyła około 30 000 pozycji. W czasie wojny jej zbiory uległy poważnemu zniszczeniu.

Po wojnie organizowano od nowa bibliotekę i podjęto prace porządkujące jej księgozbiór. Włączono w jej zakres dawną Bibliotekę Diecezjalną.

Znaczna część obecnego księgozbioru pochodzi od ofiarodawców, głównie Księży Profeso­rów. Wiele książek biblioteka otrzymała po zmarłych kapłanach.

Obecnie prowadzone są prace nad unowocześnianiem funkcjonowania biblioteki poprzez komputeryzację księgozbioru.

Zakres zbiorów

Biblioteka Seminaryjna posiada zbiory z zakresu: filozofii, teologii, biblistyki, historii Kościoła oraz historii powszechnej, prawa ogólnego, psychologii, socjologii, pedagogiki, literatury a także premisliana.

Katalogi

Obecnie do dyspozycji alumnów pozostaje ok. 113 000 skatalogowanych pozycji książkowych i ok. 2300 tytułów czasopism.
Biblioteka posiada:
– kartkowy katalog alfabetyczny i rzeczowy
– komputerowy katalog zbiorów książkowych (jeszcze niekompletny)
– komputerowy katalog czasopism
– komputerowy katalog prac magisterskich WSD
– bibliografię zawartości „Premislia Christiana”
– bibliografię zawartości „Niedzieli Przemyskiej” z lat 1994-2005

Organizacja Biblioteki

Wokół udostępniania zbiorów oraz katalogowania nabytków zaangażowane są 4 osoby. Wiele prac związanych z funkcjonowaniem biblioteki i czytelni wykonują sami alumni. W ramach biblioteki działa pracownia kserograficzna i introligatorska. Nad całością czuwa dyrektor ks. dr Witold Burda.

Biblioteka WSD w Przemyślu współpracuje z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji (Departament Studiów i Polityki Naukowej) i korzysta rokrocznie z dofinansowania na działalność biblioteczną.