Dla kandydatów

Najważniejsze – Módl się!

Panie, Boże miłości,
który kochasz i chcesz zbawić wszystkich ludzi,
wlej w moje serce Twoje pragnienia,
abym chciał, jak Ty  Ojcze,
nieprzemijającego szczęścia dla każdego człowieka.
Pomóż mi poznać moje powołanie.

Jezu Chryste posłuszny we wszystkim woli Ojca,
prowadź mnie pewną, najlepszą dla mnie drogą.
W zjednoczeniu z Tobą wypowiadam moje „Tak”.
Chcę wypełnić Boży plan.
Pomóż mi poznać zamiar Ojca wobec mnie
i daj siłę do radosnego przyjęcia Jego woli.

Duchu Święty
mądrości, rady i męstwa,
natchnij moje myśli,
oczyść pragnienia
i rozpal miłość.
Przyjdź i napełnij mnie odwagą
abym zrozumiał sens ofiary
dla zbawienia braci.
Wskaż mi moje miejsce w Kościele,
w którym przez Eucharystię,
trwa pamiątka ofiary Jezusa.

AMEN, AMEN, AMEN


Informacje dla kandydatów

Warunki przyjęcia do WSD

Kandydaci mający pragnienie wstąpienia do Wyższego Seminarium Duchownego w Prze­my­ślu, aby realizować odczytany głos Bożego powołania do służby Jemu i Jego Ludowi w słu­żeb­nym kapłaństwie, winni – zgłaszając się do Rektoratu Seminarium na spotkanie kwalifika­cyjne i dopuszczające do egzaminu wstępnego – przygotować następujące dokumenty:

 • Pisemna prośba o przyjęcie, z podaniem motywów decyzji
 • Życiorys napisany własnoręcznie
 • Pełny odpis aktu urodzenia
 • Świadectwo dojrzałości (o ile egzamin maturalny był zdawany w latach poprzednich).
  Kandydaci zdający egzamin dojrzałości w bieżącym roku świadectwa maturalne dostarczają w późniejszym terminie
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej i nauki religii
 • Świadectwo chrztu i bierzmowania
 • Opinia proboszcza i katechety z klasy maturalnej.
  Można dołączyć opinie innych kapłanów, którzy pomagali w rozpoznaniu powołania
 • Świadectwo lekarza rodzinnego o stanie zdrowia
  (załączając ewentualną dokumentację dotyczącą chorób, przebytych operacji, czy terapii)
 • Zaświadczenie o niekaralności
 • 2 fotografie

Kandydat proszony jest o wcześniejsze, telefoniczne
uzgodnienie spotkania kwalifikacyjnego z księdzem rektorem (nr tel.: 16 676 05 31 lub 506 806 700).

Egzamin wstępny: 14 września 2024 r. godz. 9:00

Egzamin wstępny obejmuje:

A. Praca pisemna z języka polskiego.
B. Egzamin ze znajomości „Katechizmu” i ogólnej wiedzy z Ewangelii.