Plan dnia

Rozmowy telefoniczne z alumnami możliwe tylko w czasie rekreacji

Porządek dnia powszedniego:

5.30 Pobudka (czwartek: 6.00)
6.00 – 6.35 Modlitwy poranne i rozmyślanie
6.40 – 7.30 Eucharystia
7.30 Śniadanie
8.00 – 12.20 Wykłady (czwartek: studium 08.00-12.30)
12.30 – 12.45 Szczegółowy rachunek sumienia i Anioł Pański
12.45 – 14.00 Obiad i rekreacja (czwartek: przechadzka 13.00-16.30)
14.00 – 16.00 Studium
16.00 – 16.30 Rekreacja
16.30 – 17.50 Studium
18.00 – 18.30 Nabożeństwo
18.30 – 20.15 Kolacja i rekreacja
20.15 – 21.00 Czytanie duchowne i lektura biblijna
21.00 Apel Jasnogórski i przygotowanie medytacji
22.00 Spoczynek nocny

Porządek dnia świątecznego

5.45 Pobudka
6.15 – 6.45 Modlitwy poranne i rozmyślanie
7.00 – 8.15 Eucharystia (Archikatedra Przemyska)
8.20 Śniadanie i spotkania krajańskie
9.30 – 10.00 Jutrznia
10.00 – 12.10 Studium, możliwość oglądania programów i filmów religijnych
12.10 – 12.30 Anioł Pański z Papieżem, godzina w ciągu dnia,
szczegółowy rachunek sumienia
12.30 – 13.00 Obiad
13.00 – 17.00 Przechadzka / rekreacja
17.00 – 17.55 Czytanie duchowne
18.00 – 18.30 Nabożeństwo
18.30 – 21.00 Kolacja i rekreacja
21.00 Apel Jasnogórski i zakończenie dnia
22.00 Spoczynek nocny