Koło Misyjne

Kleryckie Koło Misyjne w naszym seminarium istnieje już od niepamiętnych czasów. Jest ono dziełem charytatywnym mającym na  celu wsparcie  duchowe i materialne misji. Ważnym elementem  tego wsparcia jest modlitwa w intencji misji, oraz przedstawianie problematyki misyjnej wszystkim alumnom poprzez wyświetlanie filmów  o tematyce misyjnej oraz poprzez gazetkę ścienną. Jednym z elementów działania Koła Misyjnego jest organizowanie spotkań z misjonarzami, którzy przez ukazanie swojej pracy uwrażliwiają nas na potrzeby misji. Opiekunem duchowym Koła Misyjnego jest ks. Marek Machała.