SPES

 „A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, Który został nam dany”. Rz 5,5

 SPES – to znaczy nadzieja. Taka jest nazwa naszego kleryckiego zespołu. Dlaczego? Dlatego, że nadzieja zawieść nie może.

Nawet wtedy, gdy nam się wydaje, że nie ma wyjścia, kiedy nam się nie układa w życiu, gdy doznajemy rozczarowania to jednak zawsze możemy mieć pewność, że Bóg ciągle nam towarzyszy, co więcej jako Miłujący Ojciec opiekuje się nami. On nas nigdy nie opuszcza i nieustannie obdarza nadzieją, która jest ogniem nieugaszonym, oczekiwaniem na wypełnienie obietnic jakie Bóg złożył każdemu z nas w Swoim Słowie.

W Psalmie 98 przeczytać możemy słowa: „Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i dźwięku rogu: radujcie się wobec Pana, Króla!”.

Krocząc na drodze ku kapłaństwu Pan obdarza nas różnymi darami. Staramy się ich nie marnować i wielbić Go w każdy możliwy sposób. Dlatego rozwijamy nasze talenty muzyczne, aby również przez muzykę oddać chwałę Bogu, Który jest Źródłem naszej nadziei.

 

GALERIA                        MUZYKA