Materiały do egzaminu licencjackiego

 1. Współczesne koncepcje teologii pastoralnej
 2. Ewangelizacja i nowa ewangelizacja w kontekście współczesnego społeczeństwa
 3. Teologiczne podstawy apostolstwa świeckich i jego dziedziny
 4. Teologia święta i teologia czasu wolnego
 5. Koncepcja osoby ludzkiej podstawą katolickiej nauki społecznej
 6. Problematyka praw osoby ludzkiej
 7. Relacja państwo – kościół
 8. Naród i patriotyzm
 9. Sens i znaczenie pracy ludzkiej
 10. Problematyka moralno-społeczna bezrobocia
 11. Chrześcijańska koncepcja wychowania
 12. Zasady nauczania i wychowania
 13. Szkoła jako środowisko wychowawcze
 14. Metody kształcenia i kryteria doboru
 15. Główne kierunki katechetyczne
 16. Podstawowe zasady dydaktyczne w procesie katechetycznym
 17. Podstawowe źródła katechezy
 18. Perspektywy katechezy szkolnej i parafialnej w Polsce
 19. Źródła teologicznej interpretacji środków przekazu w świetle instrukcji duszpasterskiej „Communio et progressio” – zjednoczenie i postęp Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu
 20. Rola środków przekazu w duszpasterskiej działalności Kościoła