Szkoła modlitwy

SZKOŁA MODLITWY 2021

sm

W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu odbywają się spotkania dla młodzieńców, którzy chcieliby pogłębić swoje życie modlitwy i przy okazji zetknąć się z rzeczywistością życia seminaryjnego. Spotkania te noszą nazwę „Szkoła modlitwy” i odbywają się sukcesywnie w ramach czterech stopni.

Zapraszamy:
 I stopień Szkoły modlitwy 12-14 listopada 2021 r.
II stopień
 Szkoły modlitwy 10-12 grudnia 2021 r. 

Uczestnicy przyjeżdżają we wskazany piątek i rozjeżdżają się w niedzielę po obiedzie. Biorą udział w niektórych punktach życia kleryckiego oraz realizują własny program, którego pierwszorzędnym celem i tematem jest „Wprowadzenie w życie modlitwy”.

Warunki udziału w takim spotkaniu:

 • osobiste, listowne lub telefoniczne zgłoszenie się, z podaniem motywacji, na 2-3 tygodnie przed planowanym terminem spotkania; w razie niemożliwości przyjazdu prosimy o anulowanie zgłoszenia,
 • polecenie uczestnika przez księdza, kleryka lub katechetę,
 • dolna granica wieku – druga klasa szkoły średniej.

Przyjazd w piątek: do godz. 17.00. Wyjazd w niedzielę: ok. godz. 13.00.
Koszty wyżywienia i zakwaterowania to 50 zł,
koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

Zgłoszenia są przyjmowane:

 • listownie:
  Ks. Maciej Dżugan
  Wyższe Seminarium Duchowne
  ul. Zamkowa 5
  37-700 Przemyśl
 • telefonicznie: 16 676 05 31 wew. 315
 • mailowo: szkolamodlitwy@przemyska.pl

rekolekcje

REKOLEKCJE – „CO MAM CZYNIĆ, PANIE?”

Wyższe Seminarium Duchowne organizuje rekolekcje przeznaczone dla młodzieńców, którzy rozeznają swoje życiowe powołanie.
Dolna granica wieku – I klasa szkoły średniej.

Ubiegłoroczne rekolekcje odbyły się w dniach 24-26 maja. LINK

Koszty:

Koszty dojazdu pokrywa uczestnik. Koszty wyżywienia i zakwaterowania, które obliczamy na 20 zł, związane są z dobrowolną ofiarą w zależności od możliwości finansowych uczestnika.

Zgłoszenia:

listownie na adres:
Ks. Maciej Dżugan
Wyższe Seminarium Duchowne
ul. Zamkowa 5
37-700 Przemyśl

telefonicznie:
16 676 05 31 wew. 311

drogą internetową
szkolamodlitwy@przemyska.pl