Uroczystość Bożego Ciała

Dzisiejsza Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa zgromadziła bardzo wielu uczestników. Całej celebracji przewodniczyli: J. E. Ks. Abp Józef Michalik, J. E. Ks. Bp Adam Szal oraz J. E. Ks. Bp Stanisław Jamrozek. Oprawą muzyczną zajął się chór Magnificat oraz nasz seminaryjny klerycki chór. Homilię na Rynku wygłosił Ksiądz Arcybiskup. Cała uroczystość była połączona ze świadectwami różnych ludzi, który przeżyli swoje nawrócenie dzięki zaangażowaniu i formacji w różnych ruchach kościelnych. Ksiądz Arcybiskup w homilii zaznaczył, ze dzisiaj chrześcijanin nie może być obojętny na wydarzenia, które dzieją się wokół niego.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Czytaj dalej

Msza prymicyjna J. E. Ks. Bp Stanisława Jamrozka

We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki  Wiernych odbyła się w naszej Alma Mater uroczysta Msza Święta prymicyjna J. E. Ks. Bp Stanisława Jamrozka. W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup podkreślił, że wszyscy mamy dążyć do tego, aby kształtować siebie na obraz i podobieństwo Boga, który zawsze jest wśród nas. Na zakończenie celebracji wszyscy otrzymali uroczyste błogosławieństwo. Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami! Święty Stanisławie, módl się za nami!

Niech Was Pan błogosławi i strzeże…

W święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i wiecznego Kapłana, w naszym seminaryjnym wieczerniku, obchodziliśmy niecodzienny jubileusz, który obchodził J. E. Ks. Abp Józef Michalik, J. E. Ks. Bp Antoni P. Dydycz OFMCap razem z jedenastoma kapłanami – przyjaciółmi z roku święceń. Wejście w złoty jubileusz kapłaństwa otworzyła uroczysta Msza Święta, w której wzięli udział dostojni Goście razem z J. E. Ks. Bp. Adamem Szalem. Celebracji przewodniczył i homilię wygłosił J. E. Ks. Bp Antoni P. Dydycz. W wygłoszonym słowie nie zabrakło słów wdzięczności za dar powołania kapłańskiego oraz zachęty do tego, aby nadal z radością i gorącą wiarą służyć Bogu.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Msza Święta Prymicyjna i pożegnanie Księży Neoprezbiterów

Nasze życie składa się z wieku etapów. Dziś jeden z nich dobiegł końca… Te słowa usłyszeliśmy podczas rozpoczęcia uroczystej Mszy Świętej prymicyjnej, która odbyła się w naszym seminaryjnym wieczerniku. Dzisiaj, osiemnastu nowo wyświęconych kapłanów opuściło seminaryjne progi, aby w świecie głosić Dobrą Nowinę o Chrystusie Jezusie. Homilię wygłosił Ojciec Duchowny naszych Braci, Ks. Krzysztof Chudzio. Zwieńczeniem całej celebracji było udzielenie uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego wszystkim uczestnikom eucharystycznego zgromadzenia. Następnie, jak to już jest w zwyczaju naszego seminarium, bracia diakoni przygotowali dla Księży Neoprezbiterów pożegnalny program artystyczny.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Święcenia biskupie ks. Stanisława Jamrozka

Veritatis Evangelio servire

Dzisiaj, gdy cały Kościół powszechny obchodzi święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, wspólnota Kościoła przemyskiego cieszy się nowym biskupem pomocniczym, który został włączony przez otrzymanie sakry do grona następcy Apostołów. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył J. E. Ks. Abp Józef Michalik, a współszafarzami święceń biskupich Księdza Prałata Stanisława Jamrozka byli: J. E. Ks. Abp Cellestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce oraz J. E. Ks. Bp Adam Szal, biskup pomocniczy  w naszej archidiecezji.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Nominata przedstawili Ks. Krzysztaf Chudzio, ojciec duchowny naszego seminaryjnego domu oraz Ks. Mauricio Restelli, przyjaciel biskupa nominata z Włoch. Homilię podczas uroczystości wygłosił J. E. Ks. Abp Józef Michalik, który odwołując się do słów zawartych w Księdze proroka Izajasza zaznaczył, że dzięki mocy Bożego Ducha kapłan może wejść w tajemnicę pełni kapłaństwa Chrystusowego. Dar święceń to nie tylko dar, ale i zadanie, które wymaga pełnego i codziennego zawierzenia się Bogu, który zawsze jest obecny w życiu każdego człowieka.

Na zakończenie Eucharystii wyrazy wdzięczności złożył sam Biskup Stanisław. W swoim przemówieniu podziękował tym wszystkim, którzy wspierali go na tej drodze posługiwania oraz zapewnił wszystkich o swojej pamięci modlitewnej. Dewizą nowego Biskupa pomocniczego naszej archidiecezji stały się słowa zaczerpnięte z przepowiadania św. Pawła Apostoła: ,,Veritatis Evangelio servire” (Służyć Ewangelii Prawdy – por. Ef 1, 13; Kol 1, 5). Ojciec Święty przydzielił mu stolicę tytularną chełmską. Jest on pierwszym kapłanem włączonym przez papieża Franciszka do grona polskiego Episkopatu.

Święcenia kapłańskie

Veni Creator Spiritus…

Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego od lat jest dla naszej wspólnoty seminaryjnej wielkim wydarzeniem. Dziś, J. E. Ks. Abp Józef Michalik w archikatedrze przemyskiej, matce wszystkich kościołów, udzielił sakramentu święceń kapłańskich osiemnastu diakonom. W homilii Ksiądz Arcybiskup zaprosił nowo wyświęconych kapłanów do tego, aby odważnie szli za Jezusem, który ich powołuje do misji głoszenia Dobrej Nowiny w Kościele. Pamiętajmy w modlitwie o naszych neoprezbiterach, aby byli zawsze wiernymi świadkami zmartwychwstałego Chrystusa.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Przysięgi przed święceniami kapłańskimi

Tuż przed przyjęciem świeceń kapłańskich, w piątek, osiemnastu naszych braci diakonów podczas uroczystej Mszy Świętej w seminaryjnej kaplicy złożyło przysięgę, która wiązała się z uroczystym wyznaniem wiary, przysięgą na Ewangelię oraz złożeniem podpisu na dokumentach . Uroczystej celebracji  przewodniczył Ks. Rektor Dariusz Dziadosz, który w homilii przybliżył czym jest trudny, ale jednocześnie piękny dar powołania do kapłaństwa Chrystusowego w Kościele.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Święcenia diakonatu

W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w Jarosławiu o godzinie 8.30 oraz w Zręcinie o godzinie 14.00 odbyły się święcenia diakonatu. Trzynastu naszych braci z kursu piątego zostało włączonych przez J. E. Ks. Bp Adama Szala do grona diakonów Kościoła. Ksiądz Biskup wygłosił homilię, w której nawiązał do przeżywanej w całym Kościele uroczystości oraz powiązał ją z sakramentem święceń diakonatu. Polecajmy w naszych modlitwach nowo wyświęconych diakonów, aby dobry Bóg wspierał ich swoją łaską w pełnionej posłudze.

>Jarosław:  Zobacz zdjęcia w galerii<

>Zręcin:  Zobacz zdjęcia w galerii<