Plan dnia

Rozmowy telefoniczne z alumnami możliwe tylko w czasie rekreacji

Porządek dnia powszedniego:

5.30 Pobudka
6.00 – 6.35 Modlitwy poranne i rozmyślanie
6.40 Eucharystia
7.30 Śniadanie
8.00 – 12.20 Wykłady
12.30 – 12.40 Szczegółowy rachunek sumienia i Anioł Pański
12.40 Obiad i rekreacja
14.00 Studium
16.00 Rekreacja
16.30 Studium
18.00 Nabożeństwo
18.30 – 20.10 Kolacja i rekreacja
20.15 – 21.00 Czytanie duchowne
21.00 Apel, modlitwa na zakończenie dnia, przygotowanie medytacji
22.00 Spoczynek nocny

Porządek dnia świątecznego

5.45 Pobudka
6.15 – 6.45 Modlitwy poranne i rozmyślanie
7.00 Eucharystia (Archikatedra Przemyska)
8.15 Śniadanie i rekreacja
9.30 Jutrznia
10.00 Program lub film religijny, studium
12.10 Anioł Pański, godzina w ciągu dnia,
szczegółowy rachunek sumienia
12.30 Obiad
13.00 – 17.00 Przechadzka / rekreacja
17.00 – 17.50 Czytanie duchowne
18.00 Nieszpory
18.30 – 20.55 Kolacja i rekreacja
21.00 Apel, modlitwa na zakończenie dnia, przygotowanie medytacji
22.00 Spoczynek nocny

,,Słowo Twoje jest światłem dla stóp moich…” (Ps 119,105)