Przełożeni


  • Rektor – ks. Konrad Dyrda
  • Dyrektor administracyjny – ks. Waldemar Murdzek
  • Prefekt – ks. Maciej Dżugan
  • Prefekt – ks. Kamil Szpilka
  • Prefekt etapu propedeutycznego – ks. Łukasz Jastrzębski
  • Ojciec Duchowny – ks. Mariusz Woźny
  • Ojciec Duchowny – ks. Łukasz Haduch