Wykładowcy

Wykaz wykładowców WSD w Przemyślu
(stan z 17.09.2022 r.)

Ks. bp mgr lic. Krzysztof Chudzio -wprowadzenie do katechizmu – modlitwa*
ks. bp
dr Stanisław Jamrozek – teologia duchowości
ks. mgr Tadeusz Baj – język łaciński
ks. dr Józef Bar – prawo kanoniczne i wyznaniowe
ks. prof dr hab. Kazimierz Bełch – katolicka nauka społeczna
ks. dr Henryk Borcz – historia Kościoła, historia Kościoła lokalnego
ks. dr hab. Tadeusz Bratkowski – muzyka Kościelna, ćwiczenia muzyczne
ks. dr Witold Burda – historia i geografia biblijna, wstęp do Pisma Świętego, język grecki, teologia psalmów
ks. dr Konrad Dyrda – ćwiczenia katechetyczne, wprowadzenie do Katechizmu
ks. dr hab. Dariusz Dziadosz – egzegeza Starego Testamentu
ks. dr Maciej Dżugan – egzegeza Nowego Testamentu
ks. dr Maciej Flader – edukacja medialna
ks. mgr lic. Kazimierz Gadzała – teologia moralna
ks. dr hab. Mieczysław Gniady – emisja głosu, muzyka kościelna
ks. mgr lic. Łukasz Haduch – wprowadzenie do teologii duchowości, teologia powołania kapłańskiego, ochrona małoletnich, język angielski
ks. dr Tomasz Hałas – teologia pastoralna, wychowanie fizyczne
ks. prof. dr hab. Stanisław Haręzga – proforystyka biblijna
ks. dr hab. Waldemar Janiga – katechetyka, ćwiczenia katechetyczne
ks. dr Stanisław Janusz – ekumenizm
ks. dr Arkadiusz Jasiewicz – patrologia
ks. dr Łukasz Jastrzębski – liturgika
ks. dr Piotr Kandefer – liturgika
ks. dr Marcin Kapłon – historia Kościoła
ks. dr Paweł Konieczny – dydaktyka, pedagogika
ks. dr Marcin Koperski – język łaciński
ks. mgr lic. Jakub Kostrząb – katolicka nauka społeczna
ks. dr Marek Kowalik – teologia fundamentalna
ks. dr Marek Machała – teologia małżeństwa i rodziny, misjologia
ks. dr Janusz Paszek – prawo kanoniczne
ks. dr Tomasz Picur – etyka, teologia moralna
ks. dr Norbert Podhorecki – religiologia, filozofia Boga, teologia dogmatyczna
ks. dr hab. Wacław Siwak – teologia dogmatyczna
ks. dr Tomasz Stec – teologia moralna, bioetyka
ks. dr Piotr Stefański – homiletyka
ks. mgr lic. Zbigniew Suchy – język polski
ks. dr Marek Szczęsny – logika
ks. dr Jan Szeląg – oligofrenopedagogika, teologia pastoralna
ks. mgr Kamil Szpilka – wstęp do filozofii, metafizyka, ogólna metodologia nauk, antropologia filozoficzna, historia filozofii
ks. mgr lic. Stanisław Świder – język włoski
ks. dr Józef Trela – teologia duchowości, hagiografia
ks. dr hab. Jan Twardy – homiletyka
ks. mgr Marek Wojnarowski – historia sztuki kościelnej, symbolika ikony
ks. mgr lic. Wojciech Wojtas – historia filozofii, teoria poznania, filozofia przyrody
ks. dr Mariusz Woźny – psychologia
dr Małgorzata Wilgucka – język polski*

* – zajęcia prowadzone na etapie propedeutycznym