Adres do korespondencji

Redakcja „Premislia Christiana”
ul. Zamkowa 5
37-700 Przemyśl
e-mail: premisliachristiana@przemyska.pl