Rada naukowa

 1. ks. prof. dr hab. Kazmierz Bełch (Instytut Teologiczny w Przemyślu)
 2. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr (Wydział Teologiczny Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 3. ks. dr hab. Tadeusz Bratkowski prof. UR, (Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie)
 4. ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk (Instytut Nauk Teologicznych KUL w Lublinie)
 5. ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL (Instytut Nauk Teologicznych KUL w Lublinie)
 6. ks. dr hab. Stanisław Haręzga (Instytut Teologiczny w Przemyślu)
 7. ks. bp dr Stanisław Jamrozek (Instytut Teologiczny w Przemyślu)
 8. ks. dr hab. Waldemar Janiga (Instytut Teologiczny w Przemyślu)
 9. o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv (Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura – Seraphicum Roma, Italia)
 10. ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie)
 11. o. prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMconv (Niepokalanów)
 12. ks. dr hab. Witold Ostafiński, prof. PWSTE Jarosław (Instytut Humanistyczny PWSTE w Jarosławiu)
 13. ks. dr hab. Sławomir Pawłowski SAC, prof. KUL (Instytut Nauk Teologicznych KUL w Lublinie)
 14. ks. dr Adam Sycz (Polski Papieski Instytut Kościelny w Rzymie, Italia)
 15. ks. dr hab. Andrzej Tomko, prof. PWT Wrocław (Instytut Filozofii i nauk społecznych PWT we Wrocławiu)
 16. ks. prof. dr hab. Jan Twardy (Instytut Teologiczny w Przemyślu)
 17. ks. dr Jacek Uliasz (Instytut Teologiczny Archidiecezji Lwowskiej we Lwowie-Brzuchowicach, Ukraina)
 18. ks. dr hab. Damian Wąsek, prof. UPJPII (Wydział Teologiczny UPJPII w Krakowie);
 19. ks. prof. dr hab. Marian Zając (Instytut Nauk Teologicznych KUL w Lublinie)
 20. ks. dr hab. Sławomir Zych (Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL w Lublinie)