Siostry zakonne

św. abp Zygmunt Szczęsny Feliński

W naszym Seminarium od 1946 r. posługują siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi, założonego przez św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi kierują się w życiu zakonnym i w działalności apostolskiej duchem Ewangelii, w szczególny sposób praktykując miłość Boga i bliźniego na wzór Chrystusa i Jego Matki. Ważnymi aspektami duchowości Zgromadzenia jest umiłowanie pokory, prostoty, ubóstwa i pracowitości. Siostry noszą czarne habity przepasane fioletowym sznurem. Rodzina Maryi jest ciągle wspólnotą o ogromnej żywotności. Obecnie pracuje i działa w 135 domach zakonnych w Polsce (trzy prowincje), Brazylii, Włoszech, na Białorusi, Ukrainie i Rosji, licząc niewiele ponad 1000 sióstr.

W pracy apostolskiej Zgromadzenia pierwsze miejsce zajmuje wychowywanie i nauczanie dzieci oraz młodzieży w różnego typu szkołach, przedszkolach, domach dziecka, specjalnych ośrodkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej oraz internatach. Siostry troszczą się o potrzeby materialne i duchowe swoich podopiecznych, a także o ich wychowanie religijne i przystosowanie do życia w społeczeństwie. Codzienną posługą siostry otaczają chorych, samotnych i osoby starsze, dostrzegając w nich ciepiącego Chrystusa. Pracują w szpitalach, domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu i w domach prywatnych niosąc ulgę w cierpieniach fizycznych i duchowych. Siostry podejmują pracę w parafiach pełniąc obowiązki katechetek, organistek, zakrystianek, pomagają duchowieństwu w pracy w seminariach, kuriach diecezjalnych i dziełach miłosierdzia – prowadząc jadłodajnie dla ubogich.

Obecnie Seminarium korzysta z posługi czterech sióstr:

s. Ewa Olejarz (kuchnia WSD)
s. Maria Bluczak (księgowość WSD)
s. Katarzyna Skoczylas (biblioteka WSD)
– s. Monika Gogola

franciszkankikrakow.pl