Informacje ogólne

Uchwałą Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dania 23 czerwca 2017 r. zostały uruchomione w roku akademickim 2017/18

STUDIA LICENCJACKIE Z TEOLOGII DLA PREZBITERÓW
ZE SPECJALIZACJĄ Z TEOLOGII PASTORALNEJ W PRZEMYŚLU

MIEJSCE SPOTKAŃ: Instytut Teologiczny w Przemyśl, ul. Zamkowa 5

INFORMACJE dla Księży podejmujących / kontynuujących studia licencjackie 2022/2023

 Cykl studiów rozłożony jest na trzy lata – 6 semestrów. Zasadniczo jest pięć spotkań na semestr. Trwają od godzin popołudniowych trzeciego piątku miesiąca do sobotniego wieczoru. Są jednak odstępstwa od powyższej reguły. Spotkanie grudniowe z racji spowiedzi przedświątecznych rozpocznie się w drugi piątek miesiąca. W drugim semestrze spotkanie styczniowe rozpocznie się również w drugi piątek miesiąca, aby nie kolidowało z zimowymi feriami (16-29 I 2023).

Poniżej daty spotkań w bieżącym roku akademickim:

2022

  1. 16-17 IX
  2. 21-22 X
  3. 18-19 XI
  4. 09-10 XII

2023

  1. 13-14 I
  2. 17-18 II
  3. 17-18 III
  4. 21-22 IV
  5. 19-20 V
  6. 09-10 VI

Uwaga: terminy i formy realizacji spotkań mogą ulec zmianie z racji epidemiologicznych

Sesja wykładowa 21-22 października planowana jest w formule stacjonarnej w małej auli Instytutu Teologicznego w Przemyślu. Szczegóły w korespondencji e-mail.

Zasady rekrutacji

Tematyka wykładów