„Proście Pana żniwa…” Pielgrzymka Dzieła Pomocy Powołaniom

Modlitwa o powołania i za powołanych jest bardzo ważną częścią Chrystusowego orędzia „Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje.” Przemyśl gościł dziś członków Dzieła Pomocy Powołaniom im bł. ks. Jana Balickiego, którzy w dorocznej pielgrzymce przybyli do Archikatedry, aby spotkać się na wspólnej Eucharystii i jeszcze wymowniej modlić się o powołania kapłańskie i za powołanych.

Read more…

Zaproszenie na sympozja

1) W dniu 7.11.2014 r. w Auli Instytutu Teologicznego Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu o godz. 19.00 odbędzie się sympozjum na temat: „Św. Zygmunt Gorazdowski. Osoba i dzieło”. Św. Zygmunt Gorazdowski jest postacią bliską naszym ziemiom, a jako uczestnik powstania styczniowego i późniejszy kapłan odznaczający się niezwykłą aktywnością na rzecz człowieka, staje się świadkiem czynnej miłości do drugiego człowieka i Boga. Zachęcamy  więc gorąco do udziału w sympozjum, aby głębiej poznać postać Świętego z Sanoka i pogłębiając swoją wiedzę, znaleźć w nim inspiracje życiowe.

2) Dnia 11.11.2014 r. o godz. 15.00 w Auli Instytutu Teologicznego Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu  odbędzie się sympozjum na temat: „Ś.P Ks. Bp. Franciszek Barda. Duszpasterska posługa w Archidiecezji przemyskiej”. Biskup Franciszek Barda kierowł diecezją przemyską w latach 1934–1964, a więc w czasach niezwykle ważnych dla Rzeczyspospolitej i Kościoła w Polsce. Z tej racji nie można pominąć tejże postaci w poczcie bohaterów historii, zwłaszcza historii lokalnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na sympozjum poświęcone bp Bardzie, bowiem odkrywanie historii zamkniętej w ludzkich postaciach jest niejako obowiązkiem poznawania tożsamości własnego kraju, Kościoła i samego siebie.

Pielgrzymka Dzieła Pomocy Powołaniom

Zapraszamy serdecznie wszystkich członków i sympatyków Dzieła Pomocy Powołaniom im. bł. ks. Jana Balickiego na doroczną pielgrzymkę do Bazyliki Archikatedralnej i Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, która w tym roku odbędzie się w sobotę, 25 października.

Program spotkania przedstawia się następująco:

  • 9.30 – Powitanie Pielgrzymów i konferencja (Archikatedra)
  • 10.00 – EUCHARYSTIA – przewodniczy abp Józef Michalik (Archikatedra)
  • 11.15 – Spektakl “Zatroskany o dusze” – rzecz o bł. Janie Balickim (Aula WSD)

Najbliższa Szkoła Modlitwy

W dniach 24-26 października odbędzie się  pierwszy stopień  Szkoły Modlitwy  w nowym roku akademickim 2014/2015.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj

Jan Paweł II – Świętymi bądźcie!

Pod tym hasłem 12 października cała Polska przeżywała XIV Dzień Papieski. W auli Instytutu Teologicznego w Przemyślu licznie zgromadzona młodzież Archidiecezji Przemyskiej rozpoczęła swoje spotkanie modlitewne otwierające kolejny rok pracy formacyjnej w ruchach apostolskich. Seminarium przemyskie, jak co roku, czynnie uczestniczyło w uroczystościach przede wszystkim stanowiąc asystę liturgiczną uroczystej Eucharystii, której tym razem w katedrze przemyskiej przewodniczył ks. bp Stanisław Jamrozek. Read more…

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię!

Orędzie, jakie Jezus kieruje do każdego chrześcijanina, zwłaszcza tego powołanego do kapłańskiej służby, nawołuje do głoszenia Ewangelii wszystkim narodom. To właśnie orędzie było motywem przewodnim tegorocznych jesiennych rekolekcji alumnów przemyskiego seminarium, które przeżywaliśmy w dniach 5 – 12 października. Ks. Radosław Siwiński, kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, w pełnych entuzjazmu i realizmu konferencjach podkreślał wagę nadziei chrześcijańskiej w życiu kapłana i przygotowującego się do tej posługi oraz każdego wierzącego. Read more…

O Stworzycielu, Duchu przyjdź!

Hymnem do Ducha Świętego rozpoczęliśmy uroczystą Eucharystię w dniu inauguracji roku akademickiego 2014/2015. Celebracji przewodniczył Metropolita Przemyski Ks. Abp Józef Michalik, który w homilii podkreślał wagę szczerego zaangażowania w życie kleryckie i późnej kapłańskie oraz pokrzepił wszystkich obecnych swoją ojcowską serdecznością. W naszą modlitwę włączyli się także Księża Biskupi: Jan Niemiec, Adam Szal i Stanisław Jamrozek wraz z licznie zgromadzonymi przedstawicielami Prezbiterium Przemyskiego.
Read more…

Egzamin wstępny dla Kandydatów

Termin egzaminu: 09.09.2014 godz. 8.30 – budynek Wyższego Seminarium Duchownego

Read more…