Egzamin wstępny dla Kandydatów

Termin egzaminu: 09.09.2014 godz. 8.30 – budynek Wyższego Seminarium Duchownego

Read more…

Requiem aeternam dona eis, Domine…

Dziś pożegnaliśmy ś.p. Henryka Dziadosza, ojca ks. Rektora Dariusza Dziadosza. Na uroczystej Eucharystii zgromadzili się bardzo licznie kapłani diecezji przemyskiej, koledzy rocznikowi ks. Rektora oraz kapłani zakonni. Mszy św. Przewodniczył bp Jan Niemiec, biskup pomocniczy diecezji kamienieckiej, natomiast Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku odprowadził bp Stanisław Jamrozek. Homilię wygłosił proboszcz Wyszatyc, ks. Andrzej Pokrywa, który bardzo mocno podkreślał sens pytania o wiarę w  fakt, że Jezus Chrystus jest zmartwychwstaniem i życiem.

Read more…

Idźcie, odpocznijcie nieco!

Rano w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem ks. Abp Józefa Michalika składaliśmy Bogu dziękczynienie za kolejny rok formacji i studiów. Przed południem wyjechaliśmy na wakacyjny odpoczynek, w czasie którego podejmiemy też różne posługi na turnusach z młodzieżą i w  placówkach charytatywnych.

>>>Zobacz zdjęcia w galerii<<<

„Sław, języku, tajemnicę Ciała i Najświętszej Krwi…” Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Jak co roku w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa ulicami Przemyśla przeszliśmy w  procesji eucharystycznej, którą poprzedziła uroczysta Eucharystia przed kościołem księży salezjanów, której przewodniczył Metropolia Przemyski ks. Abp Józef Michalik.

Read more…

Srebrny jubileusz kapłaństwa J.E. Ks. Bp Stanisława Jamrozka

W Katedrze Przemyskiej w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana ks. bp Stanisław Jamrozek przewodniczył uroczystej Eucharystii jubileuszowej dwudziestopięciolecia swoich święceń kapłańskich wraz z koncelebrą utworzoną przez bardzo licznie zgromadzonych Kolegów rocznikowych, którzy w roku 1989 zostali włączeni przez ks. abp Ignacego Tokarczuka do grona kapłanów wtedy jeszcze o wiele większej niż dziś diecezji przemyskiej.

Read more…

Pożegnanie Księży Neoprezbiterów

Trzy dni po przyjęciu święceń kapłańskich i po odprawieniu Eucharystii prymicyjnych w rodzinnych parafiach Księża Neoprezbiterzy przyjechali do seminarium duchownego, aby uroczyście celebrować Mszę świętą prymicyjną także we wspólnocie braci i w miejscu, gdzie przez kilka lat formowali się i przygotowywali do życia kapłańskiego. Po zakończeniu celebracji Prymicjanci udzielili specjalnego błogosławieństwa Księżom Przełożonym, Siostrom Rodziny Maryi i współbraciom na czele z ks. Diakonami.

Read more…

Święcenia kapłańskie

„Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana”
Psalm 116

W wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego nasza przemyska wspólnota seminaryjna przeżywała najgłębszą swoją radość w ciągu całego roku formacji, jaką są święcenia prezbiteratu.  Metropolita Przemyski, ks. Abp Józef Michalik udzielił sakramentu święceń szesnastu naszym braciom, którzy złożyli swe życie na służbę Bogu i Kościołowi. Księża Neoprezbiterzy po raz pierwszy uroczyście koncelebrowali wraz z naszym Arcypasterzem Eucharystię, dziękując za dar Chrystusowego kapłaństwa i prosząc o łaskę wytrwania w wierności Kościołowi Chrystusowemu do końca życia. Licznie zgromadzone Prezbiterium Przemyskie otoczyło pełną radości modlitwą nowych braci w kapłaństwie, wyrażając tym samym szczególną jedność i braterstwo w Chrystusie. W sam zaś dzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego każdy z braci Neoprezbiterów uroczyście po raz pierwszy przewodniczył Eucharystii w swoim parafialnym kościele, udzielając wiernym specjalnego błogosławieństwa prymicyjnego.

Zdjęcia: Księża Neoprezbiterzy
Święcenia kapłańskie

Read more…

Przyrzeczenia przed święceniami kapłańskimi

Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże!
Psalm 40

W przededniu swoich świeceń kapłańskich Księża Diakoni w czasie uroczystej Mszy świętej złożyli swoje przyrzeczenia przed przyjęciem święceń prezbiteratu. Jest to powtórzenie aktu sprzed roku, złożonego przed święceniami diakonatu. Podpisując swoje przyrzeczenia na ołtarzu Jezusa Chrystusa w obecności Księży Przełożonych oraz całej wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego, dokonali aktu całkowitego oddania się na służbę Ewangelii. Read more…