Oto ja, poślij mnie! – święcenia diakonatu

W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego nasza wspólnota przeżywała wraz z całą diecezją radosne chwile święceń diakonatu. W tym roku do wspólnoty duchowieństwa diecezji zostało włączonych 11 kandydatów. Sakramentu święceń udzielali Księża Biskupi w trzech miejscach diecezji: Arcybiskup Metropolita wyświęcił kandydatów w Iskrzyni koło Krosna, Ksiądz Biskup Adam Szal w Białobrzegach koło Łańcuta natomiast, Ksiądz Biskup Stanisław Jamrozek w podbrzozowskiej Przysietnicy.

Przeżywając radość z obfitości darów Bożych, dziękujmy Zbawicielowi, że wciąż posyła robotników na żniwo swoje.

GALERIA:

Iskrzynia          Białobrzegi         Przysietnica

„Bądź wierny aż do końca, a dam ci wieniec życia” – przysięgi przed święceniami diakonatu

W wigilię Wniebowstąpienia Pańskiego w kaplicy seminaryjnej bracia z kursu V złożyli Bogu swoje przysięgi celibatu, posłuszeństwa i modlitewnej troski o Kościół. Dla każdego mającego przyjąć święcenia jest to krok bezpośrednio poprzedzający tę ważną chwilę ich życia.

Otaczajmy opieką modlitewną naszych braci, aby trwali w przyrzeczeniach, jakie złożyli Bogu i Kościołowi.

GALERIA

Rekolekcje przed święceniami diakonatu

Aktualnie nasi bracia z V roku przeżywają swoje rekolekcje przed święceniami diakonatu. Dla nich jest to czas szczególnie wytężonej modlitwy i spotkania z Bogiem. Otaczajmy modlitwą kandydatów do sakramentu święceń oraz ks. Tomasza Picura, ojca duchownego, który prowadzi te święte ćwiczenia duchowne. Niech ich wszystkich wspomaga Duch Święty!

Klerycka piesza pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej

Trzeciego maja już tradycyjnie odbyliśmy naszą pieszą pielgrzymkę do Matki Bożej do Kalwarii Pacławskiej. Tego roku pogoda była naszym pielgrzymkowym sprzymierzeńcem, bowiem szlak nasz był oświetlony majowym słońcem. W bazylice uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii u stóp cudownego obrazu, której przewodniczył ks. Piotr Kandefer, koncelebrowali zaś pozostali Księża Przełożeni i Profesorowie naszego seminarium, po posiłku zaś odśpiewaliśmy litanię loretańską i powróciliśmy do Przemyśla.

Człowiek jest pielgrzymem na tej ziemi, ważne więc jest, by na drodze towarzyszyli mu przewodnicy wiary. Jednym z nich jest Matka Boża, zabierajmy więc Ją na nasze drogi.

GALERIA

„Odmawiajcie różaniec!”

W pierwszą sobotę maja w przemyskiej archikatedrze zainaugurowane zostało nabożeństwo fatimskie, które odbywać się będzie w każdą pierwszą sobotę miesiąca aż do października. Nabożeństwo jest odpowiedzią na wezwanie Maryi z Fatimy, w którym prosi o modlitwę różańcową w intencji całego świata.

Bądźmy posłuszni tej prośbie Bożej Matki i wszyscy włączajmy się w to dzieło!

GALERIA