Ingres JE Ks. Abp. Adama Szala do Archikatedry Przemyskiej

21 maja nowy Arcybiskup Metropolita Przemyski, ks. Arcybiskup Adam Szal, uroczyście objął Bazylikę Archikatedralną w Przemyślu jako swoją katedrę. W uroczystym ingresie uczestniczyło dwudziestu dwóch biskupów na czele z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce, abp. Celestino Migliore, setki kapłanów z Archidiecezji i spoza niej, zaproszeni goście, przedstawiciele władz i członkowie rodziny ks. Arcybiskupa oraz licznie zgromadzeni wierni. Tradycyjnie, procesja z nowym Arcybiskupem wyruszyła z kościoła oo. Franciszkanów, znajdującego się przy przemyskim Rynku.

Pożegnanie Księży Neoprezbiterów

We wtorek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, Księża Neoprezbiterzy powrócili w progi seminaryjnego domu, który przez sześć lat stał się także ich domem, aby w seminaryjnej kaplicy celebrować Mszę Świętą prymicyjną. Eucharystii przewodniczył duktor Księży Neoprezbiterów, ks. Jacek Wilkos, zaś kazanie wygłosił wychowawca ks. Neoprezbiterów, ks. Łukasz Jastrzębski.
Po Mszy Świętej i kolacji udaliśmy się do auli naszego Instytutu, gdzie Księża Diakoni przygotowali sztukę na pożegnanie Księży Neoprezbiterów. Następnie Neoprezbiterzy udali się wraz ze swoim wychowawcą i ojcem duchownym na Jasną Górę, by tam przed obrazem Matki Bożej odprawić swoje prymicje.

GALERIA

Święcenia kapłańskie

„Nasz wielki Kapłan, Jezus Chrystus, wybrał niektórych uczniów, aby w Jego imię publicznie wykonywali w Kościele posługę kapłańską dla dobra ludzi. Sam posłany przez Ojca, posłał na świat Apostołów, aby przez nich i przez ich następców, biskupów, nieustannie pełnić swój urząd posługiwania nauczycielskiego, kapłańskiego i pasterskiego. Współpracownikami biskupów są prezbiterzy, złączeni z biskupami w urzędzie posługiwania kapłańskiego i wezwani do służenia ludowi Bożemu. (…) Ci nasi bracia mają otrzymać kapłaństwo w stopniu prezbiterów, aby służyli Chrystusowi Nauczycielowi, Kapłanowi i Pasterzowi, za którego sprawą Jego Ciało, to jest Kościół, staje się ludem Bożym, buduje się i rośnie jako świątynia. Zostaną oni wyświęceni na prawdziwych kapłanów Nowego Przymierza, aby upodobnieni do Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, i złączeni z kapłaństwem biskupów, głosili Ewangelię, kierowali ludem Bożym i oddawali cześć Bogu przede wszystkim przez składanie Ofiary Chrystusowej.” (Z Obrzędu święceń prezbiterów)

Przysięgi przed święceniami kapłańskimi

Podobnie jak przed tygodniem bracia z kursu V, w przeddzień przyjęcia święceń prezbiteratu nasi najstarsi współbracia złożyli swoje przysięgi. Eucharystii z wyznaniem wiary i przysięgami przed święceniami przewodniczył Rektor Seminarium, ks. Dariusz Dziadosz. W homilii mówił o swoim doświadczeniu piękna kapłaństwa.

GALERIA

Święcenia diakonatu

„Bądźcie mocno utwierdzeni w wierze, nieskazitelni i nienaganni wobec Boga i ludzi, jak przystoi sługom Chrystusa i szafarzom Bożych misteriów. Nie pozwólcie odebrać sobie nadziei płynącej z Ewangelii, macie bowiem być nie tylko jej słuchaczami, lecz i głosicielami. Zachowujcie tajemnicę wiary w czystym sumieniu, ukazujcie swoimi czynami wierność słowu, które głosicie ustami. W ten sposób lud chrześcijański, ożywiony przez Ducha Świętego, stanie się czystą ofiarą miłą Bogu, wy zaś, spotykając się z Panem w ostatnim dniu, będziecie mogli usłyszeć od Niego: „Dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości twego Pana”.” (Z Pontyfikału Rzymskiego, Obrzędy święceń diakonów)