Klerycka piesza pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej

Trzeciego maja już tradycyjnie odbyliśmy naszą pieszą pielgrzymkę do Matki Bożej do Kalwarii Pacławskiej. Tego roku pogoda była naszym pielgrzymkowym sprzymierzeńcem, bowiem szlak nasz był oświetlony majowym słońcem. W bazylice uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii u stóp cudownego obrazu, której przewodniczył ks. Piotr Kandefer, koncelebrowali zaś pozostali Księża Przełożeni i Profesorowie naszego seminarium, po posiłku zaś odśpiewaliśmy litanię loretańską i powróciliśmy do Przemyśla.

Człowiek jest pielgrzymem na tej ziemi, ważne więc jest, by na drodze towarzyszyli mu przewodnicy wiary. Jednym z nich jest Matka Boża, zabierajmy więc Ją na nasze drogi.

GALERIA

„Odmawiajcie różaniec!”

W pierwszą sobotę maja w przemyskiej archikatedrze zainaugurowane zostało nabożeństwo fatimskie, które odbywać się będzie w każdą pierwszą sobotę miesiąca aż do października. Nabożeństwo jest odpowiedzią na wezwanie Maryi z Fatimy, w którym prosi o modlitwę różańcową w intencji całego świata.

Bądźmy posłuszni tej prośbie Bożej Matki i wszyscy włączajmy się w to dzieło!

GALERIA

Chrystus zmartwychwstał!

,,Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.  W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka,  w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.”
1 P 3, 18-21

Chrystus Zmartwychwstał!

Jest to zasadnicza prawda naszej wiary. Gdyby Chrystus nie Zmartwychwstał – powie Apostoł Paweł – daremne było by nasze nauczanie, próżna nasza wiara.

Radujmy się tym zmartwychwstaniem! Niech ono umacnia naszą wiarę, rozbudza nadzieję i rozpala miłość. Oby Zmartwychwstały na nowo i jeszcze mocniej zapanował w naszych sercach, w naszym życiu, w naszej codzienności.
Wszystkiego dobrego i wielu łask Bożych!

Wielkotygodniowe Misteria

Po czterdziestodniowym okresie postu, pokuty i czynów miłosierdzia nadszedł czas na najważniejsze dni w życiu chrześcijańskim, na przeżywanie tajemnic Wielkiego Tygodnia. Niedziela Palmowa, przeżywana wraz z młodymi na ich spotkaniu w Brzozowie, otworzyła wielkotygodniowe obchody.

Wielki Czwartek przeżywamy jest jako dzień kapłański. W archikatedrze przed południem celebrowana jest Msza Krzyżma, w czasie której kapłani i biskupi odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie. Jest to Eucharystia odprawiana jedynie w katedrach, co podkreśla jej wagę. Licznie zgromadzeni kapłani zaś dają wyraz swojej jedności z biskupem. Wieczorem odbywa się celebracja Mszy Wieczerzy Pańskiej, szczególna pamiątka tej ostatniej wieczerzy, jaką Pan spożył ze swoimi uczniami dzień przed chwalebną męką. Po uroczystej Eucharystii pielgrzymujemy po świątyniach Przemyśla, by adorować Pana Jezusa w ciemnicy.

Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej – Brzozów 2015 „Błogosławieni czystego serca”

Od 27 do 29 marca w Brzozowie i okolicach tysiące młodych ludzi przeżywało Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej. Jako klerycy tradycyjnie już wzięliśmy w tych wydarzeniach udział. Tegoroczne dni były swoistym wprowadzeniem do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie. Archidiecezjalne spotkanie było bogate w różnorodne wydarzenia modlitewne i kulturalne.