Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej – Brzozów 2015 „Błogosławieni czystego serca”

Od 27 do 29 marca w Brzozowie i okolicach tysiące młodych ludzi przeżywało Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej. Jako klerycy tradycyjnie już wzięliśmy w tych wydarzeniach udział. Tegoroczne dni były swoistym wprowadzeniem do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie. Archidiecezjalne spotkanie było bogate w różnorodne wydarzenia modlitewne i kulturalne.

Communitas – „Kierunek Rodzina!”

Najnowsze wydanie czasopisma kleryckiego jest już dostępne. „W tegorocznym numerze seminaryjnego pisma Communitas pragniemy podjąć refleksję nad wspólnotą, która tworzy całe społeczeństwa – RODZINĄ. Myśl przewodnia jest nawiązaniem do tematyki jaką powziął Kościół podczas III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, odbytego pod hasłem „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji” – Redaktor Naczelny.

Czasopismo można pobrać go w formie elektronicznej klikając na poniższy link. Zapraszamy do lektury.

Communitas 1/2015


Archiwalne numery

Ocalić życie bezbronnych

Święto Zwiastowania Pańskiego jest z woli św. Jana Pawła II Dniem Świętości Życia. Z tego też tytułu w kaplicy seminaryjnej ks. Roman Wawro przewodniczył nabożeństwu, w czasie którego przyjął alumnów do dzieła duchowej adopcji. Wielu braci „zaadoptowało” już kolejne dziecko. „Jest to wielkie dzieło modlitwy, a modlitwa leży u podstaw życia chrześcijańskiego i ma ona sens dlatego, że Bóg ma pierwsze i ostatnie słowo w dziejach ludzkości” – powiedział ks. Wawro w kazaniu.

Módlmy się więc wszyscy o poszanowanie tej wielkiej godności ludzkiego życia.

GALERIA

Uroczystość św. Józefa

Tradycyjnie już w uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w seminaryjnym Wieczerniku zgromadziliśmy się razem z przedstawicielami Prezbiterium Przemyskiego, siostrami zakonnymi i osobami świeckim o świcie na Eucharystii, aby modlić się za solenizantów ostatnich dni, szczególnie zaś za Abp Józefa Michalika, który też przewodniczył Mszy świętej, dziękując Bogu za łaski i dary w całym życiu i pasterskiej posłudze.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne

Na zakończenie świętych ćwiczeń rekolekcyjnych, którym przewodził o. Marcin Ciechanowski (paulin) bracia z kursu IV i III przyjęli w kaplicy seminaryjnej posługi odpowiednio: akolitatu i lektoratu. Posług alumnom udzielił ks. Bp Stanisław Jamrozek.

Posługa akolity i lektora jest istotnym elementem na drodze seminaryjnej formacji. Każdy lektor i akolita jest wezwany do spełniania swojej posługi w zgromadzeniu liturgicznym. Jest to dar i odpowiedzialność, do jakiej wzywa Kościół na kolejnych etapach drogi ku kapłaństwu Chrystusowemu.

Oby nowo ustanowieni akolici i lektorzy godnie wypełniali powierzone im posługi i wzrastali w świętości i łasce Bożej.

GALERIA