Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 2022

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodziliśmy w czwartek, 16 czerwca. Alumni oraz mieszkańcy Przemyśla wraz z licznie zgromadzonymi gośćmi uczestniczyli w Eucharystii pod przewodnictwem JE ks. abpa Adama Szala sprawowanej wewnątrz Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu. Mszę świętą koncelebrowali także abp senior Józef Michalik, bp Stanisław Jamrozek, bp Krzysztof Chudzio oraz kapłani mieszkający i posługujący w przemyskich parafiach. Następnie procesja eucharystyczna ruszyła ulicami Przemyśla do czterech ołtarzy rozlokowanych w różnych miejscach miasta. Jest to szczególny dzień świadectwa wiary w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

> GALERIA <

Święcenia diakonatu

Poświęcając się zadaniom płynącym z miłości i posługi, diakoni powinni mieć w pamięci upomnienie św. Polikarpa: „Pełni współczucia, gorliwi, żyjący według prawdy naszego Pana, który stał się «diakonem» wszystkich”.

Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium”, 29

Czytaj dalej

Przysięgi przed święceniami 2022

Tuż przed przyjęciem świeceń kapłańskich i diakonatu nasi bracia podczas uroczystych Mszy Świętych w seminaryjnej kaplicy składają przysięgę, która wiąże się z uroczystym wyznaniem wiary, przysięgą na Ewangelię oraz złożeniem podpisu na dokumentach. Uroczystym celebracjom przewodniczy Ks. Rektor Konrad Dyrda. Przysięgi przed diakonatem miały miejsce 28 maja, a przed prezbiteratem – 3 czerwca.

> PRZYSIĘGI PRZED DIAKONATEM <
> PRZYSIĘGI PRZED PREZBITERATEM <