Pielgrzymka Dzieła Pomocy Powołaniom

„By byli świadkami miłości”

Dziś w przeddzień wspomnienia bł. ks. Jana Balickiego miało miejsce bardzo ważne dla naszej wspólnoty wydarzenie. W liczbie ponad 200 osób wraz ze swoimi duszpasterzami do Archikatedry i naszego seminarium pielgrzymowali bliscy naszemu sercu Członkowie Dzieła Pomocy Powołaniom. Są to osoby, którym nie jest obojętny los osób oddających się na szczególną służbę Bogu. Ta ich wdzięczna troska o powołania przejawia się przede wszystkim w wiernej modlitwie i zaradzaniu potrzebom materialnym byśmy w jak najlepszych warunkach mogli się przygotować do posługi kapłańskiej.

Patronem Dzieła jest bł. ks. Jan Balicki, stąd nasze wspólne uwielbianie Boga za dar powołania rozpoczęliśmy rozważaniem tajemnic różańcowych na podstawie zapisków Czcigodnego Patrona. Tę modlitwę prowadzili bracia z kursu III, którzy za nieco ponad miesiąc przyobleką się w szatę duchowną.

Centralnym punktem dorocznej pielgrzymki była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Pasterza Diecezji J.E. ks. abp Józefa Michalika, który także do zgromadzonych wygłosił Słowo Boże. Celebrację Mszy Świętej zakończyło ucałowanie relikwii bł. ks. Jana. Następnie pokrzepieni Słowem i Ciałem Pańskim, pełni radości ze spotkania, wśród wielu rozmów i pozdrowień udaliśmy się do seminarium, gdzie miał miejsce skromny posiłek, po którym to bracia z kursu IV zaprezentowali sztukę o św. ks. Janie Vianey’u  pt. „Święty i diabeł”. Wzajemną radość dopełniał nasz seminaryjny zespół „Spes”. Na koniec jako wyraz kleryckiej wdzięczności Członkowie DPP otrzymali serdeczne listy z osobistymi podziękowaniami za wspieranie w powołaniu.

Tegoroczna pielgrzymka była wyjątkowa również dlatego, że wspólnie z nami modlili się chłopcy, którzy przybyli z całej diecezji na „Szkołę Modlitwy”, oraz licznie zgromadzone siostry zakonne z różnych zgromadzeń, które w dniu dzisiejszym przeżywały swój comiesięczny Dzień Skupienia.

Wszystkim za obecność, radość i modlitwę z serca dziękujemy.

>Zobacz zdjęcia w galerii<