DZIEŃ MODLITW O UŚWIĘCENIE KAPŁANÓW

W Archikatedrze Przemyskiej w dniu 8 czerwca miało miejsce nabożeństwo o tematyce dotyczącej uświęcenia kapłanów. Zebranym prezbiterom, diakonom oraz klerykom przewodniczył     J. E. Ks. Abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski. W swoim słowie skierowanym do zebranych, ukazał czym winna być dla kapłana modlitwa. Wskazał również na misterium jakim jest wiara. Każdy człowiek od dziecka ma z nią styczność i winien ją rozwijać, a tym bardziej kapłan który w wierze powinien utwierdzać. W czasie modlitw przyzywano świadków wiary a jakimi są Abraham i Najświętsza Maryja Panna – godne wzory do naśladowania.

>Zobacz zdjęcia w galerii<