Spotkanie z Misjonarzem

3 lutego w Seminarium gościliśmy ks. Mariusza Zimę – kapłana naszej archidiecezji i absolwenta naszej Alma Mater, który posługiwał na misjach w Czadzie, zaś obecnie posługuje w Belgii.

GALERIA