Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej

„Uczta Pańska jest pamiątką / tej Wieczerzy przed wiekami, / kiedy Jezus w noc ostatnią / w ręce ludzkie był wydany”

Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy pierwszy dzień Świętego Triduum Paschalnego, w którym uobecniają się największe tajemnice naszej wiary – śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

W Archikatedrze Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18 przewodniczył Ks. Abp. Adam Szal. Homilię wygłosił Ks. Abp. Senior Józef Michalik. Na zakończenie Eucharystii Najświętszy Sakrament został umieszczony w ołtarzu repozycji (tzw. „ciemnicy”), gdzie można Go adorować aż do Liturgii Męki Pańskiej.

GALERIA