Chrystus zmartwychwstał!

 

Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą,
położyłeś na mnie swą rękę,
przedziwna jest Twoja wiedza.
Alleluja.

/Introit Mszy Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego/

 

Niech prawda, którą wyrażają słowa liturgii,
dokona się w Waszych sercach,
a miłosierdzie Zmartwychwstałego Pana,
który przychodzi do nas mimo zamkniętych drzwi,
niech Was ogarnie i napełni paschalną radością.