Msza prymicyjna neoprezbiterów 2017

W naszym seminaryjnym domu trwamy w przeżywaniu radości kapłaństwa Chrystusowego, jakim zostali obdarzeni nasi bracia. Dziś wieczorem odprawili oni swoją pierwszą Mszę świętą w murach naszej kaplicy. Tradycyjnie już udzielili także błogosławieństwa prymicyjnego księżom przełożonym, klerykom, siostrom zakonnym i pracownikom świeckim. Kazanie wygłosił wychowawca Księży Neoprezbiterów, ks. Tomasz Hałas.

Po uroczystej kolacji zwyczajowo Księża Neoprezbiterzy zostali oficjalnie pożegnani przez wspólnotę seminaryjną. Z tej okazji Kurs V przygotował humorystyczną inscenizację.

GALERIA – Msza święta

GALERIA – Przedstawienie