Cicha noc, święta noc

Zgodnie z miłosiernym zamysłem Ojca Niebieskiego, powziętym już od zarania wszechświata, Odwieczne Słowo – Jezus Chrystus przyjął ludzkie ciało z Maryi Dziewicy i stał się jednym z nas, nigdy nie przestając być Bogiem, aby w ten sposób najpełniej objawić nam nieskończoną miłość, jaką Ojciec darzy człowieka.

Niech Jezus Chrystus, Jedyny Boga Syn, który przyszedł na świat w postaci małego dziecka, aby uczynić się dostępnym dla grzeszników, niczym blask jutrzenki rozświetla mroki i trudy Waszej codzienności, a Najświętsza Boża Rodzicielka, Maryja nieustannie otacza Was płaszczem swojej macierzyńskiej opieki.

Życzy: Wspólnota WSD Przemyśl

Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc
zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości,
daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć
w radości Twojego Syna,
którego tajemnicę Wcielenia poznaliśmy na ziemi.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

(Kolekta Uroczystości Narodzenia Pańskiego – Msza w nocy)