„Archanioł z nieba posłan był, by witaj Matce Boga rzekł”

10 grudnia wieczorem Wspólnota Seminarium uczciła Bogurodzicę Maryję hymnem ku jej czci, Akatystem. Hymn składa się z 24 strof, które opiewają narodzenie Chrystusa oraz nadprzyrodzone skutki tego wydarzenia w świetle osoby Matki Bożej. Śpiewa się go na stojąco. Za przygotowanie i wykonanie Akatystu była odpowiedzialna seminaryjna schola.

GALERIA