Pielgrzymka WSD do Ziemi Świętej

W dniach 23.02-2.03 część alumnów oraz przełożonych uczestniczyła w pierwszej, historycznej pielgrzymce Przemyskiego Seminarium do Ziemi Świętej. Wyjazd udało się zorganizować dzięki ofiarności naszych Darczyńców – w tym i kapłanów – bez wsparcia których to cenne doświadczenie nigdy nie mogłoby dojść do skutku. Na przestrzeni tygodnia alumni odwiedzili najważniejsze miejsca będące sceną działalności Jezusa Chrystusa. Spośród nich warto wymienić: Nazaret (Bazylika Zwiastowania Pańskiego), Betlejem (Bazylika Narodzenia Pańskiego), Jerozolimę (Góra Oliwna, Droga Krzyżowa, Golgota, Grób Pański), Kafarnaum, Kanę Galilejską, Betanię i Jezioro Galilejskie. W pielgrzymce brał udział również Metropolita Przemyski ks. abp Adam Szal. Po świętych miejscach oprowadzał ks. prefekt Maciej Dżugan.

Mamy nadzieję, że ładunek wiedzy i przeżyć zgromadzony podczas wspólnego wyjazdu przyczyni się zarówno do lepszego odbioru treści zawartych na kartach Pisma Świętego, co z kolei przełoży się na jakość przyszłego przepowiadania Słowa Bożego, jak i do zacieśnienia wzajemnych więzi w naszej wspólnocie.

Niech Bóg błogosławi wszystkim Dobroczyńcom Seminarium. Cała wspólnota pamięta o Was w modlitwie, zwłaszcza podczas Eucharystii, która co tydzień jest sprawowana w Waszych intencjach.

GALERIA