„Posypmy głowy popiołem…”

Nadeszły dla nas dni pokuty, abyśmy zadośćczynili za grzechy i zbawili dusze.

Wielki Post to szczególny czas w życiu Kościoła, naznaczony intensywnym wysiłkiem duchowym. Poprzez pokutę i codzienne nawracanie się dokonujemy przygotowań do przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego, które – jak ufamy – stanie się i naszym udziałem w czasach ostatecznych. W Środę Popielcową wspólnota Seminarium uczestniczyła w Eucharystii z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 18:00 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu pod przewodnictwem metropolity ks. abpa Adama Szala. Konferencję rekolekcyjną wygłosił ks. Tadeusz Musz CSMA, proboszcz parafii Prałkowce.

GALERIA