Sympozjum „Duch Święty w życiu i misji Kościoła”

11 maja w Instytucie Teologicznym w Przemyślu odbyło się sympozjum pt. „Duch Święty w życiu i misji Kościoła”. Organizatorem spotkania, które zgromadziło ok. 200 osób, była Odnowa w Duchu Świętym Archidiecezji Przemyskiej. Program prelekcji obejmował cztery wystąpienia.

  • Duch Święty i Jego działanie w Biblii i teologii Kościoła (ks. dr Wojciech Nowacki)
  • Ruchy charyzmatyczne darem dla Kościoła (ks. Andrzej Witerski)
  • Charyzmaty w służbie ewangelizacji (dr hab. Aleksander Bańka)
  • Nowe nadzieje w Odnowie w Duchu Świętym (Anna i Marek Rokitowie)

GALERIA