Święcenia kapłańskie 2019

„Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? 
Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego”.
(Psalm 116,12-13)

W sobotę, 8 czerwca, w przeddzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Archikatedrze Przemyskiej ks. abp Adam Szal wyświęcił ośmiu kapłanów dla posługi Kościołowi naszej diecezji. Eucharystia z obrzędem święceń rozpoczęła się o godzinie 10:00. W koncelebrze uczestniczyli licznie zgromadzeni kapłani na czele z księżmi przełożonymi Seminarium oraz proboszczami parafii rodzinnych neoprezbiterów. Na zakończenie w imieniu Seminarium podziękowania złożył rektor ks. Konrad Dyrda, w imieniu neoprezbiterów przemówił zaś ks. Damian Matusz.

W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego neoprezbiterzy będą sprawować Mszę świętą prymicyjną w swoich rodzinnych parafiach. Swoją regularną pracę duszpasterską rozpoczną pod koniec sierpnia na placówkach, do których zostaną posłani przez Metropolitę. Módlmy się za nowo wyświęconych kapłanów, aby każdego dnia pogłębiali swoją miłość do Boga i bliźnich oraz aby mogli wytrwać w wierności Chrystusowi aż do końca życia.

NEOPREZBITERZY 2019:

  • ks. Piotr Dzierżak (par. Lublin, pw. św. Antoniego)
  • ks. Mateusz Jakieła (par. Iwonicz)
  • ks. Krzysztof Jasiński (par. Hyżne)
  • ks. Michał Kłopot (par. Makowisko)
  • ks. Damian Matusz (par. Przemyśl, pw. św. J.S. Pelczara, biskupa)
  • ks. Marek Matwijczak (par. Zamojsce)
  • ks. Mateusz Nowak (par. Wańkowa)
  • ks. Artur Ochab (par. Chodaczów)

GALERIA
Neoprezbiterzy 2019