Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

1 października rozpoczął się w Seminarium kolejny rok formacji i nauki 2019/2020.

Centralnym momentem inauguracji była Eucharystia sprawowana w kaplicy WSD o godz. 9:30 pod przewodnictwem metropolity przemyskiego, ks. abpa Adama Szala. W homilii Arcypasterz podkreślił, że wśród wielu dróg prowadzących do Chrystusa jest jedna szczególna, a mianowicie – droga dziecięctwa, której znamienity przykład dała wierzącym patronka dnia, św. Teresa z Lisieux. W koncelebrze znaleźli się: ks. abp Józef Michalik; metropolita senior archidiecezji przemysko-warszawskiej obrządku greckiego, ks. abp Jan Martyniak; ks. bp Stanisław Jamrozek; wieloletni przyjaciel ks. abpa Józefa Michalika, monsignor Giancarlo Stival; Profesorowie Seminarium, przedstawiciele bratnich seminariów duchownych oraz licznie zgromadzeni pozostali kapłani. We Mszy św. uczestniczyły również siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, a także: pracownicy świeccy Seminarium oraz przedstawiciele różnych instytucji publicznych.

Po zakończonej Eucharystii zgromadzeni udali się do auli Instytutu Teologicznego, gdzie po odśpiewaniu hymnu „Gaude Mater” i słowie wstępnym skierowanym przez księdza rektora Konrada Dyrdę miało miejsce przedstawienie sprawozdania z działalności Seminarium w ubiegłym roku akademickim. Wykład inauguracyjny pt. „Dzieje Seminarium Duchownego i Instytutu Teologicznego diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego 1819-2019” wygłosił ks. prof. dr hab. Józef Wołczański, pracownik naukowy Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Następnie odbyła się immatrykulacja 7 alumnów kursu pierwszego. Po krótkim przemówieniu prodziekana Wydziału Teologicznego UPJPII, ks. dr. hab. Jana Dziedzica głos zabrał Metropolita, ks. abp Adam Szal, zaś całości dopełniła modlitwa oraz pieśń „Gaudeamus Igitur„.

Na nowy rok formacyjny 2019/2020 księżom przełożonym, profesorom i alumnom życzymy wielu łask Bożych!

GALERIA