Pielgrzymka Dzieła Pomocy Powołaniom

19 października odbyła się doroczna pielgrzymka członków Dzieła Pomocy Powołaniom im. bł. ks. Jana Balickiego do Archikatedry Przemyskiej. Wierni przybyli, aby modlić się o odwagę dla rozeznających powołanie do wyłącznej służby Bogu i Kościołowi oraz o wytrwałość dla tych, którzy już podjęli decyzję o poświęceniu swojego życia Jezusowi Chrystusowi w kapłaństwie lub życiu konsekrowanym.

Spotkanie modlitewne w katedrze rozpoczęło się nabożeństwem o godz. 9:30. Eucharystii o godz. 10:00 przewodniczył ks. abp Józef Michalik, który wygłosił również homilię. Po Mszy świętej uczestnicy pielgrzymki udali się do Auli Instytutu Teologicznego, gdzie alumni kursu IV przedstawili sztukę poruszającą tematykę kapłaństwa.

Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu pragnie wyrazić wdzięczność członkom Dzieła Pomocy Powołaniom za ich zaangażowanie w modlitwę za powołania. Bóg zapłać!

GALERIA