Szkoła Modlitwy 2019/2020 – 1 st.

W dniach od 18 do 20 października 2019 r. w Seminarium odbył się I stopień Szkoły Modlitwy, który zgromadził 16 uczestników z różnych zakątków naszej diecezji. Spotkanie miało na celu przybliżyć rekolektantom, czym jest rozmowa z Bogiem oraz pogłębić jej doświadczenie w codziennym życiu. Odwiedziny w przemyskim klasztorze sióstr karmelitanek oraz w katedrze greckokatolickiej dały sposobność spotkania się z prawdziwymi świadkami wiary oraz rzuciły promień światła na specyfikę wspólnoty klauzurowej oraz Kościoła wschodniego. Młodzieńcy brali również udział w wydarzeniach związanych z Pielgrzymką Dzieła Pomocy Powołaniom do katedry przemyskiej.

Za spędzony czas dziękujemy w pierwszej kolejności Bogu, a także wszystkim, którzy zaangażowali się w jego przebieg tak, aby mógł on przynieść dobre owoce.

Następny stopień Szkoły Modlitwy odbędzie się w dn. 8-10 listopada br.

GALERIA
SZKOŁA MODLITWY