Obłóczyny 2019

7 grudnia, w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP ośmiu braci z kursu III przyjęło szatę duchowną. Tradycja naszej diecezji łączy obrzęd przyjęcia tej szaty z tajemnicą Maryi Niepokalanej, przyodzianej w pełnię łaski. Akt przyjęcia sutanny wyznacza kolejny etap przygotowania do sakramentu święceń. Szata duchowna jest zewnętrznym wyrazem przynależności do Jezusa Chrystusa, świadectwem wiary oraz zachętą do coraz głębszego zaangażowania się w posługę Kościoła. Obrzęd przyjęcia sutanny odbył się w ramach uroczystych nieszporów, którym przewodniczył ks. bp Stanisław Jamrozek.

Biskup w homilii odwołał się do słynnej antytezy z listu św. Pawła do Efezjan o człowieku dawnym i nowym. Wskazał tym samym, że obłóczyny mają symbolizować nieustanny proces porzucania starego sposobu życia, aby coraz doskonalej naśladować wzór Jezusa Chrystusa.

Prosimy o modlitwę w intencji nowoobłóczonych braci, aby czynili postępy na drodze powołania do kapłaństwa.

GALERIA
KURS III