„Jest taki dzień…”

„Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty.”
(por. Ga 4,4)

Jest taki dzień – jedyny w roku – który rozbłyska szczególną jasnością. W tym dniu wschodzi Jutrzenka naszego zbawienia. Przedwieczna Mądrość, która stworzyła wszechświat i podtrzymuje go w istnieniu, Wszechmocny Pan, Bóg Izraela, dziś rodzi się jako dziecko. Oto od wieków oczekiwany Emmanuel – Bóg z nami. Już nie daleko, w niedostępnych wyżynach nieba, lecz tutaj, wśród nas. On już nie jest tylko Bogiem, lecz również człowiekiem. Nie jest już tylko Bogiem, lecz Bogiem z nami. Dlatego otwórzmy na oścież bramy naszych serc i przyjmijmy narodzonego Jezusa i Jego Matkę. Niech Boże Dziecię rozjaśnia serca spowite mrokami grzechu, niech obficie rozlewa na nas swoją miłość i błogosławieństwo, a Matka Najświętsza wyprasza nam u swojego Syna wszystkie potrzebne łaski.

życzy: Wspólnota WSD w Przemyślu