Twemu Sercu cześć składamy!

Z Serca Syna Bożego, umarłego na krzyżu, wytrysnęło wiekuiste źródło życia, które daje nadzieję każdemu człowiekowi. Z Serca ukrzyżowanego Chrystusa rodzi się nowa ludzkość, odkupiona od grzechu. Człowiek roku 2000 potrzebuje Serca Chrystusa, aby poznawać Boga i samego siebie, potrzebuje budować cywilizację miłości.

(św. Jan Paweł II, Orędzie na Rok Jubileuszowy 2000)

6 lutego br. w naszej Wspólnocie Seminaryjnej odbyło się spotkanie formacyjne Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Rozpoczęło się ono konferencją, którą poprowadził diecezjalny moderator stowarzyszenia, ks. Wiesław Szczygieł. Następnym punktem była adoracja Najświętszego Sakramentu, w trakcie której do Arcybractwa zostało włączonych sześciu nowych członków.

Członkowie Straży Honorowej mają poświęcić się miłości Boskiego Odkupiciela, której żywym świadectwem i znakiem jest Jego przebite Serce, poczuwać się do obowiązku wynagradzania Najświętszemu Sercu zranionemu naszymi grzechami, przepoić swoje osobiste życie wiary, jak również swe życie apostolskie i wykonywanie pracy zawodowej miłością, którą odpłacamy Panu Jezusowi za Jego miłość i z Nim się łączymy, być zachęcani do większej i bardziej czynnej miłości bliźniego.

Serce Jezusa włócznią przebite – zmiłuj się nad nami.

strona internetowa Arcybractwa

(źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Arcybractwo_Stra%C5%BCy_Honorowej_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszego_Serca_Pana_Jezusa)