Uroczystość jubileuszowa 300-setnej serii Rekolekcji KWC w Przemyślu

W sobotę, 7 marca br. w przemyskiej archikatedrze odbył się jubileusz z okazji trzechsetnej serii rekolekcji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, które odbywają się co miesiąc w parafii Świętej Trójcy w Przemyślu. Rekolekcje, jak i cała działalność KWC, pomagają osobom dotkniętym problemem alkoholizmu oraz ich rodzinom. W tym okolicznościowym wydarzeniu uczestniczyła również Wspólnota WSD.

O godz. 14:30 w Archikatedrze miała miejsce Eucharystia dziękczynna pod przewodnictwem metropolity przemyskiego, abpa Adama Szala. Po Mszy św. zaproszeni goście udali się na Aulę Instytutu Teologicznego w Przemyślu, gdzie miała miejsce dalsza część programu. Uczestnicy wysłuchali osobistych świadectw członków KWC, którzy dzielili się historią swojego życia i wychodzenia z nałogu. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Gloria z Miejsca Piastowego. Całości dopełnił wspólny posiłek.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka ma za cel walkę o wolność człowieka od uzależnienia poprzez zawierzenie Jezusowi Chrystusowi. Podstawowym środkiem KWC jest ofiara w postaci całkowitej abstynencji od alkoholu, podejmowana dobrowolnie w duchu miłości do bliźniego i zadośćuczynienia za grzechy pijaństwa. KWC promuje ideę trzeźwości, dążąc do przemiany społeczeństwa i obyczajów poprzez osobisty przykład i bezkompromisową postawę wobec alkoholu. Krucjata została założona w 1979 r. przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-Życie. Krucjata organizuje rekolekcje, które w Przemyślu, przy parafii Świętej Trójcy, odbywają się co miesiąc od 1985 r. Do rozwoju działalności trzeźwościowej w diecezji przemyskiej przyczynił się w znacznym stopniu śp. ks. Stanisław Zarych.

GALERIA
Krucjata Wyzwolenia Człowieka