Zakończenie rekolekcji wielkopostnych 2020

W czwartek, 26 marca br., zakończyły się w naszej Wspólnocie czterodniowe rekolekcje wielkopostne, których tematem przewodnim był kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, powszechnie kojarzony z objawieniami danymi św. siostrze Marii Małgorzacie Alacoque. Ostatnim punktem programu była uroczysta Eucharystia, celebrowana w seminaryjnej kaplicy o godz. 7:00 pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Jamrozka. Msza święta była tradycyjnie połączona z udzieleniem posług lektoratu i akolitatu. Lektorat przyjęło 8 braci z kursu III, a akolitat – 6 braci z kursu IV.

GALERIA (rekolekcje)
GALERIA (posługi)

KURS IV ♦  KURS III