Wielki Czwartek 2020

Sław, języku, tajemnicę Ciała i najdroższej Krwi,
Którą, jako łask krynicę, wylał w czasie ziemskich dni
Ten, co Matkę miał Dziewicę, Król narodów, godzien czci.
(hymn Pange Lingua)

W Wielki Czwartek, w godzinach popołudniowych wraz z liturgią Mszy Wieczerzy Pańskiej kończy się okres Wielkiego Postu, a rozpoczyna Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa, podczas którego celebrujemy najważniejsze tajemnice naszej wiary. Msza Wieczerzy Pańskiej upamiętnia ustanowienie przez Jezusa sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. W Ewangelii przeznaczonej na ten dzień Jezus daje nam przykład miłości i pokory posuniętej aż do ostatecznych granic, gdy umywa nogi swoim uczniom oraz przemienia chleb i wino w swoje Ciało i Krew, aby pozostać obecnym wśród swojego ludu przez wszystkie czasy.

Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w przemyskiej archikatedrze przewodniczył ks. bp Stanisław Jamrozek.