Sakra biskupia ks. Krzysztofa Chudzio

2 maja br., w Uroczystość NMP Królowej Polski, w archikatedrze przemyskiej miała miejsce wyjątkowa okoliczność, którą było przyjęcie sakry biskupiej przez ks. prał. Krzysztofa Chudzio. 3 kwietnia br. papież Franciszek nominował byłego ojca duchownego Seminarium do objęcia urzędu biskupa pomocniczego Archidiecezji przemyskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Marazane. Dar pełni kapłaństwa ks. Krzysztof Chudzio przyjął z rąk metropolity przemyskiego, ks. abpa Adama Szala. Współkonsekratorami byli: ks. abp senior Józef Michalik oraz ks. bp Stanisław Jamrozek. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele episkopatu z różnych części Polski i Ukrainy obojga obrządków. Nowy biskup przyjął zawołanie: Deo fideli et misericordi (Bogu wiernemu i miłosiernemu).

Wspólnota WSD w Przemyślu życzy Księdzu Biskupowi obfitości łask i darów Ducha Świętego potrzebnych do spełniania urzędu pasterskiego wobec powierzonych sobie wiernych.

więcej:   przemyska.pl

BIOGRAM

Ks. Krzysztof Piotr Chudzio ur. 25 czerwca 1963 r. w Przemyślu. Pochodzi z parafii pw. NMP Królowej w Buszkowicach. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu i zdaniu matury, w roku 1982 rozpoczął formację do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W roku 1988 uzyskał stopień magistra teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1988 roku w katedrze przemyskiej z rąk bp. Ignacego Tokarczuka. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Wojciecha w Krośnie. W roku 1989 rozpoczął pracę duszpasterską wśród wiernych wyznania rzymskokatolickiego na Ukrainie w diecezji kamieniecko-podolskiej. Poza obowiązkami duszpasterskimi pełnił w tamtejszej diecezji funkcję wikariusza generalnego, kanclerza kurii oraz sekretarza biskupa diecezjalnego Jana Olszańskiego. Po siedemnastoletnim pobycie na Ukrainie w roku 2005 powrócił do pracy w rodzimej diecezji. Do roku 2006 pełnił funkcję dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara oraz pomagał w Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej. W Sądzie Metropolitalnym pełnił funkcję notariusza. W latach 2006-2015 był ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W dniu 22 sierpnia 2015 został mianowany proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jasienicy Rosielnej. Równocześnie pełnił funkcję wicedziekana dekanatu domaradzkiego. 17 kwietnia 2015 roku został mianowany Honorowym Kanonikiem Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej.