Diamentowy Jubileusz 2020

Rok formacji seminaryjnej jest bogaty w różnego rodzaju wydarzenia, których jesteśmy świadkami, organizatorami, a czasem widzami. Na koniec tego roku w naszej wspólnocie miało miejsce szczególne spotkanie, otóż ponownie w mury seminaryjne zawitali najstarsi głosiciele Słowa Bożego, kapłani, którzy musieli się zmagać z trudami swej posługi już od pierwszych dni swojego pobytu w Przemyślu. Jako klerycy doświadczyli czasów stalinowskich, a w kapłańskim życiu wielu z nich spotkało się z represjami ze strony władz PRL.

Jubileuszowa Msza Święta odbyła się 12 czerwca w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem ks. abp Adama Szala, posługę kaznodziei podjął ks. prof. Kazimierz Bełch. Na eucharystię przybyło ośmiu księży. Słowo wdzięczności od kapłanów jubilatów na koniec wygłosił ks. infułat Stanisław Mac, a powiedział m.in. „Każdy z nas wybudował przynajmniej jeden kościół,
a niektórzy nawet dwa, albo trzy…”

Pełni wdzięczności za kapłanów jubilatów, pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

GALERIA