Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

1 października rozpoczął się w Seminarium kolejny rok akademicki 2020/2021.

Inauguracja rozpoczęła się o godz. 9:30 w kaplicy seminaryjnej od Eucharystii, której przewodniczył Ks. rektor Konrad Dyrda. Wśród koncelebrujących obecni byli: Ks. wicerektor Marek Machała, ks. Kazimierz Bełch, ks. Dariusz Dziadosz, ks. Mariusz Woźny, ks. Łukasz Haduch, ks. Maciej Dżugan oraz ks. Witold Burda. Wspólnie z nami modliły się również siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

Dalsza część inauguracji odbyła się w Auli Instytutu Teologicznego. Z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej odbyła się ona w okrojonej formie oraz gronie słuchaczy. Po słowie wstępnym Księdza Rektora Konrada Dyrdy nastąpiło przedstawienie sprawozdania za miniony rok akademicki przez Ks. Wicerektora Marka Machałę. Kolejnym punktem programu był krótki wykład na temat historii i współpracy Seminarium oraz UPJPII w Krakowie, wygłoszony przez Ks. Łukasza Haducha, jednego z ojców duchownych Seminarium. Dalej odbyła się immatrykulacja alumnów kursu I, po raz pierwszy otrzymując indeksy Uniwersytetu Papieskiego JPII w Krakowie.

Na nowy rok formacyjny Księżom Przełożonym, Profesorom i Alumnom życzymy wielu łask Bożych!

GALERIA