Obłóczyny 2020

Ogromnie weselę się w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, gdyż odział mnie szatą zbawienia i okrył mnie płaszczem sprawiedliwości /Iz 61,10/.

7 grudnia, w wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, nasi bracia z kursu III zostali przyobleczeni w strój duchowny. Uroczystym Nieszporom połączonym z obrzędem obłóczyn przewodniczył biskup przemyski Krzysztof Chudzio: uczestniczyli w nich, obok Przełożonych, Profesorów i alumnów Seminarium, Księża Proboszczowie braci z kursu III.

Biskup Krzysztof zwracając się do braci z kursu III, przypomniał im o konieczności bycia świadkami miłosierdzia na wzór Chrystusa: ukazał także wzór Maryi Niepokalanej, przyobleczonej łaską i miłosierdziem.

Naszym braciom, którzy przyjęli sutanny, składamy szczere gratulacje oraz życzenia, aby szata, którą przyjęli, stała się widzialnym znakiem obecnego w ich sercach powołania do kapłaństwa, a Maryja, której zawierzyli to powołanie, otoczyła ich płaszczem swojej opieki.

GALERIA